Postup : 2018/2838(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000084/2018

Predkladané texty :

O-000084/2018 (B8-0415/2018)

Rozpravy :

PV 24/10/2018 - 24
CRE 24/10/2018 - 23
CRE 24/10/2018 - 24

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 108kWORD 19k
23. augusta 2018
O-000084/2018
Otázka na ústne zodpovedanie O-000084/2018
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Petra Kammerevert, v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie

 Vec: Podpora automatického vzájomného uznávania diplomov
 Odpoveď v pléne 

1. Akú úlohu prisudzuje Komisia voľnému pohybu vzdelávajúcich sa s ohľadom na realizáciu plánovaného európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025?

2. Aký konkrétny dosah Komisia očakáva v súvislosti s väčšou mobilitou v oblasti vzdelávania, najmä odborného vzdelávania a prípravy, a ako by sa dala takáto mobilita podporiť?

3. Môže Komisia poskytnúť podrobné informácie, či a ak áno ktoré oficiálne dvojstranné a viacstranné dohody o vzájomnom a/alebo automatickom uznávaní diplomov vyššieho sekundárneho a vysokoškolské vzdelávania a období štúdia v zahraničí v súčasnosti členské štáty uplatňujú navzájom alebo na národnej či nižšej úrovni (dohody medzi univerzitami, ktoré vyplývajú najmä z nedostatku dvoj alebo viacstranných mechanizmov automatického vzájomného uznávania na nadnárodnej, ako aj európskej úrovni)?

4. Ktoré postupy a nástroje uznávania diplomov a období štúdia už v sektore školstva, odborného vzdelávania a prípravy existujú (aj pokiaľ ide o vysokoškolské vzdelávanie), aké sú ich výhody, resp. nevýhody? Sú medzi jednotlivými disciplínami výrazné rozdiely?

5. Vie Komisia o nejakých projektoch v členských štátoch, ktoré by boli zamerané na znižovanie prekážok mobility vo vzdelávaní, nad rámec lisabonského dohovoru a bolonského procesu? Ktoré potenciálne prekážky a problémy, ale aj riešenia, v nich boli identifikované?

6. Ako Komisia plánuje koordinovať budúci európsky vzdelávací priestor a európsky priestor vysokoškolského vzdelávania vo vzťahu k uznávaniu diplomov?

7. Aké výhody Komisia očakáva od celoeurópskeho mechanizmu automatického uznávania diplomov v oblasti vysokoškolského vzdelávania a vyššieho sekundárneho vzdelávania, ako aj období štúdia v zahraničí (vrátane školského štúdia), a aké by boli najväčšie výzvy, ktorým bude treba čeliť?

8. Ako by mohli byť členské štáty nabádané, aby súhlasili s možným budúcim mechanizmom automatického uznávania, pričom je potrebné zohľadniť existujúce obavy z nárastu „úniku mozgov“?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 27. augusta 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia