Парламентарен въпрос - O-000088/2018Парламентарен въпрос
O-000088/2018

Лаймска болест (борелиоза)

Въпрос с искане за устен отговор O-000088/2018
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, от името на Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Процедура : 2018/2774(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000088/2018
Внесени текстове :
O-000088/2018 (B8-0417/2018)
Гласувания :
Приети текстове :

Лаймска болест е най-често срещаната и основно пренасяна от кърлежи болест в Европа. Тази бактериална инфекция може да засегне нервната система и около 10% от заразените хора са изложени на риск от развитие на разстройство на централната нервна система. Лаймската борелиоза се лекува с антибиотици, като понастоящем няма лицензирани ваксини срещу тази болест за превантивни цели. Освен това няма точно описание на епидемиологията на лаймската болест в Европейския съюз и лаймската борелиоза не фигурира в списъка на заразните болести, включени в обхвата на епидемиологичното наблюдение. В резултат на това е налице липса на хомогенност на централизираното събиране на данни относно лаймската болест, докладването и координацията в тази област.

1. Комисията ще включи ли лаймската болест в Европейския списък на заразните болести?

2. Комисията ще разработи ли европейска програма за наблюдение с цел борба с лаймската болест?

3. Какви са мерките, които Комисията предприема понастоящем, за да увеличи осведомеността на обществото относно лаймската болест? Какви мерки възнамерява да предприеме в бъдеще?

4. Може ли Комисията да обясни как ще подобри методите за събиране на данни във връзка със скрининга и лечението на тази болест в държавите членки?

5. Какви конкретни действия планира Комисията, за да хармонизира практиките на лечение в ЕС и да улесни подходящото диагностициране и скрининга на лаймската болест?

6. Комисията ще увеличи ли финансирането на научните изследвания относно методите за диагностицирането на лаймската болест, както и разработването на ваксини и лечението с бактериофаги?

Последно осъвременяване: 30 август 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност