Parlamentní otázka - O-000088/2018Parlamentní otázka
O-000088/2018

Lymská borelióza

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000088/2018
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Postup : 2018/2774(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000088/2018
Předložené texty :
O-000088/2018 (B8-0417/2018)
Hlasování :
Přijaté texty :

Lymská borelióza je nejběžnějším a nejčastěji se vyskytujícím onemocněním přenášeným klíšťaty v Evropě. Tato bakteriální infekce může ovlivnit nervový systém a asi u 10 % nakažených osob hrozí, že dojde k onemocnění centrálního nervového systému. Lymskou boreliózu lze léčit antibiotiky, dosud však proti tomuto onemocnění nebyla vyvinuta žádná registrovaná vakcína, která by působila preventivně. V Evropské unii kromě toho neexistuje přesný popis epidemiologie lymské boreliózy, která není ani na seznamu nakažlivých chorob, jež podléhají epidemiologickému dohledu. V důsledku toho jsou centralizovaný sběr údajů o tomto onemocnění a jeho nahlašování a koordinace v dané oblasti nedostatečné.

1. Zařadí Komise lymskou boreliózu na evropský seznam přenosných onemocnění?

2. Vytvoří Komise unijní program dohledu s cílem bojovat proti lymské borelióze?

3. Jaká opatření přijímá Komise v současnosti, aby zvýšila informovanost veřejnosti o lymské borelióze? Jaká opatření zamýšlí přijmout do budoucna?

4. Může Komise vysvětlit, jakým způsobem hodlá zlepšit screening prováděný na základě sběru údajů a léčbu tohoto onemocnění v členských státech?

5. Jaké konkrétní kroky plánuje Komise přijmout v zájmu sjednocení léčebného postupu v EU a zlepšení diagnostiky lymské boreliózy a jejího screeningu?

6. Navýší Komise finanční prostředky pro výzkum, který by se zaměřoval na diagnostické metody v případě tohoto onemocnění a také na vývoj očkovací látky a bakteriofágové terapie?

Poslední aktualizace: 30. srpna 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí