Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000088/2018Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000088/2018

Lymes sygdom (borreliose)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000088/2018
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Procedure : 2018/2774(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000088/2018
Indgivne tekster :
O-000088/2018 (B8-0417/2018)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Lymes sygdom er den mest almindelige og udbredte tægeoverførte sygdom i Europa. Denne bakterieinfektion kan påvirke nervesystemet, og ca. 10 % af de smittede mennesker risikerer at udvikle en lidelse i centralnervesystemet. Lyme borreliose kan behandles med antibiotika, men der findes i øjeblikket ingen godkendt vaccine mod sygdommen, der kan anvendes til forebyggelse. Der findes desuden ikke nogen nøjagtig beskrivelse af epidemiologien for Lymes sygdom i EU, og Lyme borreliose er ikke på listen over overførbare sygdomme, som er omfattet af epidemiologisk overvågning. Der mangler som følge heraf ensartethed i den centraliserede dataindsamling, rapportering og koordinering vedrørende Lyme borreliose.

1. Vil Kommissionen medtage Lymes sygdom på EU's liste over overførbare sygdomme?

2. Vil Kommissionen udvikle et EU-overvågningsprogram til bekæmpelse af Lymes sygdom?

3. Hvilke foranstaltninger træffer Kommissionen i øjeblikket for at øge offentlighedens bevidsthed om Lymes sygdom? Hvilke foranstaltninger agter den at træffe i fremtiden?

4. Kan Kommissionen gøre rede for, hvordan den vil forbedre dataindsamlingsmetoderne i relation til screening og behandling af sygdommen i medlemsstaterne?

5. Hvilke konkrete tiltag planlægger Kommissionen med henblik på at harmonisere behandlingspraksis i EU og fremme god diagnosticering og screening af Lymes sygdom?

6. Vil Kommissionen øge bevillingerne til forskning, der har fokus på metoderne til diagnosticering af Lymes sygdom samt udvikling af en vaccine og bakteriofagbehandling?

Seneste opdatering: 30. august 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik