Διαδικασία : 2018/2774(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000088/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000088/2018 (B8-0417/2018)

Συζήτηση :

PV 15/11/2018 - 3
CRE 15/11/2018 - 3

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 196kWORD 17k
29 Αυγούστου 2018
O-000088/2018
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000088/2018
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

 Θέμα: Νόσος του Lyme (βορρελίωση)
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Η νόσος του Lyme είναι η πιο κοινή και διαδεδομένη κροτωνογενής νόσος στην Ευρώπη. Η βακτηριακή αυτή λοίμωξη μπορεί να επηρεάσει το νευρικό σύστημα, και 10 % περίπου των ατόμων που μολύνονται διατρέχουν τον κίνδυνο να αναπτύξουν διαταραχή του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η βορρελίωση αντιμετωπίζεται με αντιβιοτικά, αλλά δεν διατίθεται επί του παρόντος εγκεκριμένο εμβόλιο για την πρόληψή της. Επιπλέον, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει ακριβής περιγραφή της επιδημιολογίας της νόσου του Lyme, ούτε περιλαμβάνεται η βορρελίωση στον κατάλογο των μεταδοτικών νόσων που βρίσκονται υπό επιδημιολογική παρακολούθηση. Ως εκ τούτου, η κεντρική συλλογή στοιχείων για τη βορρελίωση δεν είναι ομοιογενής, ενώ παράλληλα σημειώνονται ελλείψεις όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων και τον συντονισμό σχετικά με τη νόσο αυτή.

1. Σκοπεύει η Επιτροπή να συμπεριλάβει τη νόσο του Lyme στον ευρωπαϊκό κατάλογο μεταδοτικών νόσων;

2. Σκοπεύει η Επιτροπή να αναπτύξει ενωσιακό πρόγραμμα παρακολούθησης για την καταπολέμηση της νόσου του Lyme;

3. Ποια μέτρα λαμβάνει επί του παρόντος η Επιτροπή για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη νόσο του Lyme; Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει στο μέλλον;

4. Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να βελτιώσει τις μεθόδους συλλογής στοιχείων όσον αφορά τον προσυμπτωματικό έλεγχο και τη θεραπευτική αντιμετώπιση αυτής της νόσου στα κράτη μέλη;

5. Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες σκοπεύει να προβεί η Επιτροπή, ούτως ώστε να εναρμονίσει τις πρακτικές θεραπευτικής αντιμετώπισης της νόσου του Lyme στην ΕΕ και να διευκολύνει την ορθή διάγνωσή της και τον προσυμπτωματικό έλεγχο;

6. Σκοπεύει η Επιτροπή να αυξήσει τη χρηματοδότηση για έρευνα που να εστιάζει σε μεθόδους διάγνωσης της νόσου του Lyme, καθώς και στην ανάπτυξη εμβολίου και φαγοθεραπείας;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 30 Αυγούστου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου