Parlamendi esitatud küsimus - O-000088/2018Parlamendi esitatud küsimus
O-000088/2018

Lyme'i tõbi ehk borrelioos

Suuliselt vastatav küsimus O-000088/2018
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel

Menetlus : 2018/2774(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000088/2018
Esitatud tekstid :
O-000088/2018 (B8-0417/2018)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Lyme'i tõbi on kõige levinum ja sagedasem puukide levitatav haigus Euroopas. See bakteriaalne nakkus võib kahjustada närvisüsteemi ja umbes 10 % nakatunud inimestest võib hiljem kannatada kesknärvisüsteemi häirete all. Borrelioosi saab ravida antibiootikumidega, kuid praegu ei ole saadaval ühtegi litsentsitud vaktsiini, mis aitaks nakatumist vältida. Lisaks ei ole Euroopa Liidus Lyme'i tõve epidemioloogiat täpselt kirjeldatud ja borrelioosi ei ole lisatud epidemioloogilise järelevalve aluste nakkushaiguste nimekirja. Seetõttu puudub seoses borrelioosiga keskne ja ühtne andmete kogumine, aruandlus ja koordineerimine.

1. Kas komisjon lisab Lyme’i tõve Euroopa nakkushaiguste nimekirja?

2. Kas komisjon töötab Lyme’i tõve vastu võitlemiseks välja ELi seireprogrammi?

3. Milliseid meetmeid võtab komisjon praegu, et tõsta üldsuse teadlikkust Lyme’i tõvest? Missuguseid meetmeid kavatseb komisjon edaspidi võtta?

4. Kuidas kavatseb komisjon tõhustada meetodeid, millega kogutakse andmeid haiguse sõeluuringute ja ravi kohta liikmesriikides?

5. Millised konkreetsed sammud on komisjonil kavas ELi ravitavade ühtlustamiseks ning Lyme’i tõve õige diagnoosimise ja sõeluuringute hõlbustamiseks?

6. Kas komisjon suurendab rahastust Lyme’i tõve diagnoosimisele ning vaktsiini ja bakteriofaagravi väljatöötamisele keskenduvatele teadusuuringutele?

Viimane päevakajastamine: 30. august 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika