Parlamentin kysymys - O-000088/2018Parlamentin kysymys
O-000088/2018

Borrelioosi (Lymen tauti)

Suullisesti vastattava kysymys O-000088/2018
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

Menettely : 2018/2774(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000088/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000088/2018 (B8-0417/2018)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Borrelioosi on Euroopan tavallisin ja laajimmalle levinnyt punkkien kantama sairaus. Se on bakteeri-infektio, joka voi vaikuttaa hermojärjestelmään ja johon sairastuneista noin 10 prosentille saattaa kehittyä keskushermoston häiriö. Lisensoitua rokotetta borrelioosin ennalta ehkäisemiseen ei vielä ole saatavilla, mutta tautia voidaan hoitaa antibiootein. Borrelioosin epidemiologiasta ei ole EU:ssa tarkkaa määritelmää, eikä tauti ole mukana niiden tartuntatautien luettelossa, jotka kuuluvat epidemiologisen seurannan piiriin. Niinpä borrelioosia koskevan keskitettyä tietoa kerätään, siitä raportoidaan ja tiedonkeruuta koordinoidaan epäyhtenäisellä tavalla.

1. Aikooko komissio lisätä borrelioosin Euroopan tartuntatautien luetteloon?

2. Aikooko komissio laatia EU:n tason seurantaohjelman borrelioosin torjumiseksi?

3. Mitä toimenpiteitä komissio tällä hetkellä toteuttaa lisätäkseen yleisön tietoisuutta borrelioosista? Mitä toimenpiteitä se aikoo toteuttaa tulevaisuudessa?

4. Voiko komissio kertoa, kuinka se aikoo parantaa tiedonkeruumenetelmiä jäsenvaltioissa suoritettujen seulontojen ja annetun hoidon selvittämiseksi?

5. Mihin konkreettisiin toimiin komissio aikoo ryhtyä EU:n hoitokäytäntöjen yhtenäistämiseksi ja borrelioosin oikean diagnosoinnin ja seulonnan helpottamiseksi?

6. Aikooko komissio myöntää lisää rahoitusta borrelioosin diagnosointimenetelmien tutkimukseen sekä rokotteen ja bakteriofagien avulla tapahtuvan hoidon kehittämiseen?

Päivitetty viimeksi: 30. elokuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö