Parlementaire vraag - O-000088/2018Parlementaire vraag
O-000088/2018

De ziekte van Lyme (borreliose)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000088/2018
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Procedure : 2018/2774(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000088/2018
Ingediende teksten :
O-000088/2018 (B8-0417/2018)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

De ziekte van Lyme is de vaakst voorkomende en meest gangbare door teken overgedragen ziekte in Europa. Deze bacteriële infectie kan het zenuwstelsel aantasten en van de mensen die besmet zijn, loopt ongeveer 10 % het gevaar een aandoening van het centrale zenuwstelsel te ontwikkelen. De ziekte van Lyme kan worden behandeld met antibiotica, hoewel er momenteel geen goedgekeurd vaccin tegen deze ziekte beschikbaar is om aan preventie te doen. Bovendien is er in de Europese Unie geen nauwkeurige beschrijving van de epidemiologie van de ziekte van Lyme beschikbaar en staat deze ziekte niet op de lijst van overdraagbare ziekten waarop epidemiologische surveillance van toepassing is. Daardoor is er een gebrek aan homogeniteit met betrekking tot gecentraliseerde gegevensverzameling, rapportage en coördinatie in verband met de ziekte van Lyme.

1. Zal de Commissie de ziekte van Lyme opnemen in de Europese lijst van overdraagbare ziekten?

2. Zal de Commissie een EU-surveillanceprogramma ontwikkelen om de ziekte van Lyme te bestrijden?

3. Welke maatregelen neemt de Commissie momenteel om de ziekte van Lyme beter bekend te maken bij het publiek? Welke maatregelen is zij voornemens in de toekomst te nemen?

4. Kan de Commissie uiteenzetten hoe zij de methoden voor het verzamelen van gegevens zal verbeteren in verband met screening en behandelingen die voor de ziekte worden toegepast in de lidstaten?

5. Welke concrete acties plant de Commissie om de behandelpraktijken in de EU te harmoniseren en precieze diagnosestelling en screening van de ziekte van Lyme te bevorderen?

6. Zal de Commissie de financiering verhogen voor onderzoek naar methoden voor het diagnosticeren van de ziekte van Lyme en voor de ontwikkeling van een vaccin en van bacteriofaagtherapie?

Laatst bijgewerkt op: 30 augustus 2018
Juridische mededeling - Privacybeleid