Întrebare parlamentară - O-000088/2018Întrebare parlamentară
O-000088/2018

Boala Lyme (borelioza)

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000088/2018
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, în numele Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Procedură : 2018/2774(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000088/2018
Texte depuse :
O-000088/2018 (B8-0417/2018)
Voturi :
Texte adoptate :

Boala Lyme este cea mai comună și mai larg răspândită afecțiune transmisă de căpușe în Europa. Această infecție bacteriană poate afecta sistemul nervos, iar aproximativ 10 % dintre persoanele infectate riscă să dezvolte o tulburare a sistemului nervos central. Borelioza Lyme poate fi tratată cu antibiotice, deși în momentul de față nu există niciun vaccin omologat pentru prevenirea acestei boli. În plus, în Uniunea Europeană nu există nicio descriere precisă a epidemiologiei bolii Lyme, iar borelioza Lyme nu se regăsește pe lista bolilor transmisibile care fac obiectul supravegherii epidemiologice. Prin urmare, nu există omogenitate în ceea ce privește colectarea de date, notificarea și coordonarea la nivel centralizat cu privire la această boală.

1. Va include Comisia boala Lyme pe lista europeană a bolilor transmisibile?

2. Va elabora Comisia un program de supraveghere al UE în vederea combaterii bolii Lyme?

3. Ce măsuri ia Comisia în prezent pentru a sensibiliza mai mult publicul cu privire la boala Lyme? Ce măsuri intenționează să ia în viitor?

4. Poate Comisia să explice cum va îmbunătăți metodele de colectare a datelor în ceea ce privește depistarea și tratamentul administrat în statele membre cu privire la această boală?

5. Ce măsuri concrete intenționează să ia Comisia pentru a armoniza practicile în materie de tratament în UE și pentru a facilita diagnosticarea și depistarea precoce corectă a bolii Lyme?

6. Intenționează Comisia să majoreze fondurile destinate cercetării axate pe metodele de diagnosticare a bolii Lyme și pe dezvoltarea unui vaccin și a unui tratament bacteriofag?

Ultima actualizare: 30 august 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate