Postup : 2018/2774(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000088/2018

Predkladané texty :

O-000088/2018 (B8-0417/2018)

Rozpravy :

PV 15/11/2018 - 3
CRE 15/11/2018 - 3

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 195kWORD 18k
29. augusta 2018
O-000088/2018
Otázka na ústne zodpovedanie O-000088/2018
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

 Vec: Lymská borelióza
 Odpoveď v pléne 

Lymská borelióza je najčastejším a najrozšírenejším ochorením prenášaným kliešťami v Európe. Táto bakteriálna infekcia môže ovplyvniť nervový systém a približne u 10 % nakazených môže dôjsť k poruchám centrálneho nervového systému. Lymská borelióza je liečiteľná antibiotikami, hoci v súčasnosti nie sú k dispozícii žiadne povolené vakcíny proti tejto chorobe. Okrem toho v Európskej únii neexistuje žiadny presný epidemiologický opis tejto choroby, ktorá nie je na zozname prenosných chorôb, na ktoré sa vzťahuje epidemiologický dohľad. V dôsledku toho chýba centralizovanému zberu údajov v súvislosti s lymskou boreliózou homogénnosť, podávanie správ a koordinácia.

1. Zahrnie Komisia lymskú boreliózu do európskeho zoznamu prenosných ochorení?

2. Vypracuje Komisia program dohľadu EÚ na boj proti lymskej borelióze?

3. Aké opatrenia prijíma v súčasnosti Komisia s cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti o lymskej borelióze? Aké opatrenia plánuje prijať v budúcnosti?

4. Môže Komisia vysvetliť, ako zlepší metódy zberu údajov o skríningových a liečebných úkonoch v členských štátoch v prípade tejto choroby?

5. Aké konkrétne opatrenia plánuje Komisia s cieľom harmonizovať liečebné postupy v EÚ a uľahčiť určovanie správnej diagnózy a skríning lymskej boreliózy?

6. Zvýši Komisia financovanie výskumu so zameraním na metódy diagnostikovania lymskej boreliózy, ako aj vývoj vakcíny a liečbu bakteriofágmi?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 30. augusta 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia