Förfarande : 2018/2774(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000088/2018

Ingivna texter :

O-000088/2018 (B8-0417/2018)

Debatter :

PV 15/11/2018 - 3
CRE 15/11/2018 - 3

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 95kWORD 16k
29 augusti 2018
O-000088/2018
Fråga för muntligt besvarande O-000088/2018
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

 Angående: Borreliainfektion (borrelios)
 Svar i kammaren 

Borreliainfektion, Lyme-sjukdom eller borrelios är den vanligaste och mest utbredda fästingburna sjukdomen i Europa. Denna bakterieinfektion kan påverka nervsystemet, och omkring 10 procent av de smittade riskerar att utveckla en skada på det centrala nervsystemet. Borreliainfektion behandlas med antibiotika, men det finns för närvarande inget godkänt vaccin mot denna sjukdom för att förebygga den. Det finns för övrigt ingen exakt beskrivning av epidemiologin för borreliainfektion i EU, och den finns inte med i förteckningen över smittsamma sjukdomar som omfattas av epidemiologisk övervakning. Således finns det ingen enhetlig centraliserad datainsamling, rapportering och samordning när det gäller borreliainfektion.

1. Kommer kommissionen att inkludera borreliainfektion i den europeiska förteckningen över smittsamma sjukdomar?

2. Kommer kommissionen att ta fram ett övervakningsprogram på EU-nivå för att bekämpa borreliainfektion?

3. Vilka åtgärder vidtar kommissionen för närvarande för att öka allmänhetens medvetenhet om borreliainfektion? Vilka åtgärder avser kommissionen att vidta i framtiden?

4. Kan kommissionen förklara hur den ska förbättra datainsamlingsmetoderna i samband med screening och behandling av denna sjukdom i medlemsstaterna?

5. Vilka konkreta åtgärder planerar kommissionen att vidta för att harmonisera behandlingsmetoderna i EU och underlätta korrekt diagnostisering och screening av borreliainfektion?

6. Kommer kommissionen att öka medlen till forskning inriktad på metoder för att diagnostisera borreliainfektion samt till framtagandet av ett vaccin och behandling med bakteriofager?

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 30 augusti 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy