Întrebare parlamentară - O-000089/2018Întrebare parlamentară
O-000089/2018

  Conferința ONU din 2018 privind schimbările climatice de la Katowice, Polonia (COP24)

  Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000089/2018
  adresată Consiliului
  Articolul 128 din Regulamentul de procedură
  Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Estefanía Torres Martínez, în numele Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

  Procedură : 2018/2598(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  O-000089/2018
  Texte depuse :
  O-000089/2018 (B8-0411/2018)
  Texte adoptate :

  Ce măsuri ia Consiliul pentru a se asigura că, prin intermediul Conferinței privind schimbările climatice de la Katowice (COP24), se vor face progrese semnificative către:

  1. finalizarea cu succes a lucrărilor referitoare la programul de lucru al Acordului de la Paris și la cadrul de reglementare aferent, precum și desfășurarea primului dintre cele două exerciții de bilanț pre-2020 convenite la Bonn;

  2. organizarea dialogului Talanoa, astfel cum s-a convenit la Bonn, și formularea unor concluzii în urma primei runde de raportare de către părți și actori interesați, și

  3. mobilizarea mai bună a fondurilor destinate combaterii schimbărilor climatice pentru a se ajunge la obiectivul comun de 100 de miliarde USD pe an până în 2020, precum și garantarea concordanței fluxurilor financiare anuale cu ambițiile pe termen lung ale Acordului de la Paris?

  Ultima actualizare: 30 august 2018
  Aviz juridic - Politica de confidențialitate