Parlamentní otázka - O-000090/2018Parlamentní otázka
O-000090/2018

  Konference OSN o změně klimatu v Katovicích, Polsko, v roce 2018 (COP24)

  Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000090/2018
  Komisi
  článek 128 jednacího řádu
  Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Estefanía Torres Martínez, za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

  Postup : 2018/2598(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  O-000090/2018
  Předložené texty :
  O-000090/2018 (B8-0412/2018)
  Přijaté texty :

  Co dělá Komise pro to, aby konference OSN o změně klimatu COP24 v Katovicích dosáhla výrazného pokroku, pokud jde o:

  1. úspěšné dokončení prací na pracovním programu a souboru pravidel Pařížské dohody a provádění prvního ze dvou bilančních hodnocení před rokem 2020 dle dohody z Bonnu;

  2. provádění dialogu „Talanoa“ dle dohody z Bonnu a vyvození závěrů z prvního kola podávání zpráv smluvními a zúčastněnými stranami;

  3. navýšení finančních prostředků na oblast klimatu, s cílem dosáhnout společného cíle 100 miliard USD ročně do roku 2020, a sladění ročních finančních toků s dlouhodobými cíli Pařížské dohody?

  Poslední aktualizace: 30. srpna 2018
  Právní upozornění - Ochrana soukromí