Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000090/2018Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000090/2018

  FN's konference om klimaændringer 2018 i Katowice, Polen (COP24)

  Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000090/2018
  til Kommissionen
  jf. forretningsordenens artikel 128
  Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Estefanía Torres Martínez, for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

  Procedure : 2018/2598(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  O-000090/2018
  Indgivne tekster :
  O-000090/2018 (B8-0412/2018)
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  Hvilke foranstaltninger påtænker Kommissionen at træffe for at sikre, at klimakonferencen i Katowice (COP24) vil gøre væsentlige fremskridt hen imod:

  1. en vellykket afslutning af arbejdet med Parisaftalens arbejdsprogram og fælles regelsæt og gennemførelsen af den første af de to statusopgørelser inden 2020, der blev opnået enighed om i Bonn

  2. gennemførelsen af Talanoadialogen, der blev opnået enighed om i Bonn, og mod at drage konklusioner fra den første runde af rapportering fra parterne og interessenter, og

  3. en forøgelse af mobiliseringen af klimafinansiering mod det fælles mål på 100 mia. USD om året senest i 2020 samt mod at sikre, at de årlige finansielle strømme er i overensstemmelse med de langsigtede mål i Parisaftalen?

  Seneste opdatering: 30. august 2018
  Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik