Parlamentin kysymys - O-000090/2018Parlamentin kysymys
O-000090/2018

  Vuonna 2018 Katowicessa Puolassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 24)

  Suullisesti vastattava kysymys O-000090/2018
  komissiolle
  työjärjestyksen 128 artikla
  Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Estefanía Torres Martínez, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

  Menettely : 2018/2598(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  O-000090/2018
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  O-000090/2018 (B8-0412/2018)
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  Mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä varmistaakseen, että Katowicessa järjestettävässä COP 24 -ilmastokokouksessa edistytään merkittävästi seuraavissa kysymyksissä:

  1. Pariisin sopimuksen työohjelmaa ja sääntökirjaa koskevan työn menestyksekäs päätökseen saattaminen sekä se, että tehdään ensimmäinen niistä kahdesta tilannekatsauksesta, jotka sovittiin Bonnissa tehtäviksi ennen vuotta 2020,

  2. Bonnissa sovitun Talanoa-vuoropuhelun järjestäminen ja päätelmien tekeminen osapuolten ja sidosryhmien ensimmäiseltä raportointikierrokselta, ja

  3. ilmastonmuutoksen rahoituksen käyttöönoton lisääminen, jotta vuoteen 2020 mennessä saavutetaan yhteinen sadan miljardin dollarin tavoite, ja sen varmistaminen, että vuotuiset rahoitusvirrat ovat Pariisin sopimuksen pitkän ajanjakson kunnianhimoisen tavoitteen mukaisia?

  Päivitetty viimeksi: 30. elokuuta 2018
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö