Parlamento klausimas - O-000090/2018Parlamento klausimas
O-000090/2018

  2018 m. Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencija Katovicuose, Lenkijoje (COP 24)

  Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000090/2018
  Komisijai
  Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
  Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Estefanía Torres Martínez, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vadu

  Procedūra : 2018/2598(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  O-000090/2018
  Pateikti tekstai :
  O-000090/2018 (B8-0412/2018)
  Priimti tekstai :

  Kokių veiksmų imasi Komisija, kad užtikrintų, kad Klimato kaitos konferencijoje (COP 24) Katovicuose būtų padaryta didelė pažanga siekiant:

  1. sėkmingai užbaigti su Paryžiaus susitarimo darbo programa ir taisyklių sąvadu susijusius darbus ir atlikti pirmąjį iš dviejų įgyvendinimo rezultatų įvertinimų, kuriuos Bonoje sutarta atlikti iki 2020 m.,

  2. įgyvendinti Talanoa dialogą, kaip susitarta Bonoje, ir padaryti išvadas po pirmojo susitarimo šalių ir suinteresuotųjų subjektų ataskaitų etapo, taip pat

  3. padidinti klimato politikos finansavimą, kad iki 2020 m. būtų pasiektas bendras tikslas per metus skirti 100 mlrd. JAV dolerių, ir užtikrinti, kad metiniai finansiniai srautai atitiktų ilgalaikius Paryžiaus susitarimo tikslus?

  Atnaujinta: 2018 m. rugpjūčio 30 d.
  Teisinė informacija - Privatumo politika