Parlementaire vraag - O-000090/2018Parlementaire vraag
O-000090/2018

  de VN-klimaatconferentie 2018 in Katowice, Polen (COP24)

  Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000090/2018
  aan de Commissie
  Artikel 128 van het Reglement
  Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Estefanía Torres Martínez, namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

  Procedure : 2018/2598(RSP)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  O-000090/2018
  Ingediende teksten :
  O-000090/2018 (B8-0412/2018)
  Aangenomen teksten :

  Wat doet de Commissie om ervoor te zorgen dat er op de klimaatconferentie in Katowice (COP24) aanzienlijke vooruitgang wordt geboekt, zodat:

  1. de werkzaamheden met betrekking tot het werkprogramma van de Overeenkomst van Parijs en het 'rulebook' succesvol kunnen worden afgerond, en de eerste van de twee in Bonn afgesproken pre-2020 inventarisaties kunnen worden gehouden;

  2. de in Bonn afgesproken Talanoa-dialoog kan plaatsvinden, en conclusies kunnen worden getrokken uit de eerste ronde van verslaglegging door partijen en betrokken partijen, en

  3. de mobilisering van financiële middelen voor het klimaat naar een hoger plan kan worden getild, teneinde tegen 2020 de doelstelling van 100 miljard USD per jaar te verwezenlijken, en te waarborgen dat de jaarlijkse geldstromen aansluiten bij de langetermijnambitie van de Overeenkomst van Parijs?

  Laatst bijgewerkt op: 30 augustus 2018
  Juridische mededeling - Privacybeleid