Pytanie poselskie - O-000090/2018Pytanie poselskie
O-000090/2018

  Konferencja klimatyczna ONZ, 2018 r., Katowice, Polska (COP24)

  Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000090/2018
  do Komisji
  art. 128 Regulaminu PE
  Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Estefanía Torres Martínez, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

  Procedura : 2018/2598(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  O-000090/2018
  Teksty złożone :
  O-000090/2018 (B8-0412/2018)
  Teksty przyjęte :

  Jakie działania podejmuje Komisja, aby konferencja klimatyczna COP24, która odbędzie się w Katowicach, przyniosła konkretne postępy dotyczące:

  1. pomyślnego zakończenia prac nad programem prac i zbiorem przepisów w ramach porozumienia paryskiego oraz przeprowadzenia pierwszego z dwóch podsumowań przed 2020 r. uzgodnionych w Bonn,

  2. realizacji dialogu „Talanoa”, jak uzgodniono w Bonn, oraz wyciagnięcia wniosków z pierwszej tury sprawozdań przez strony i zainteresowane podmioty, a także

  3. zwiększenia finansowania działań związanych ze zmianą klimatu, aby osiągnąć wspólny cel mobilizacji 100 mld USD rocznie do 2020 r., a także zagwarantowania, by roczne przepływy finansowe były spójne z długoterminowym celem porozumienia klimatycznego z Paryża?

  Ostatnia aktualizacja: 30 sierpnia 2018
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności