Pytanie poselskie - O-000090/2018Pytanie poselskie
O-000090/2018

Konferencja klimatyczna ONZ, 2018 r., Katowice, Polska (COP24)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000090/2018
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Estefanía Torres Martínez, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Procedura : 2018/2598(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000090/2018
Teksty złożone :
O-000090/2018 (B8-0412/2018)
Teksty przyjęte :

Jakie działania podejmuje Komisja, aby konferencja klimatyczna COP24, która odbędzie się w Katowicach, przyniosła konkretne postępy dotyczące:

1. pomyślnego zakończenia prac nad programem prac i zbiorem przepisów w ramach porozumienia paryskiego oraz przeprowadzenia pierwszego z dwóch podsumowań przed 2020 r. uzgodnionych w Bonn,

2. realizacji dialogu „Talanoa”, jak uzgodniono w Bonn, oraz wyciagnięcia wniosków z pierwszej tury sprawozdań przez strony i zainteresowane podmioty, a także

3. zwiększenia finansowania działań związanych ze zmianą klimatu, aby osiągnąć wspólny cel mobilizacji 100 mld USD rocznie do 2020 r., a także zagwarantowania, by roczne przepływy finansowe były spójne z długoterminowym celem porozumienia klimatycznego z Paryża?

Ostatnia aktualizacja: 30 sierpnia 2018
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności