Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000092/2018Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000092/2018

Τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού και blοckchain: οικοδόμηση εμπιστοσύνης με αποδιαμεσολάβηση

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000092/2018
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Eva Kaili, εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Διαδικασία : 2017/2772(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000092/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000092/2018 (B8-0405/2018)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Οι τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού (DLT) και blοckchain όχι μόνο έχουν δείξει σημαντικές δυνατότητες για τη βελτίωση των υφιστάμενων αλυσίδων αξίας, αλλά επίσης δημιουργούν νέες αλυσίδες αξίας, οι οποίες μειώνουν το κόστος διαμεσολάβησης και τη συναλλακτική τριβή, και οι οποίες δίνουν λύσεις σε ζητήματα εμπιστοσύνης, προβλήματα παρακολούθησης και ανησυχίες διαφάνειας.

Οι εφαρμογές της αλυσίδας blοckchain είναι πολυάριθμες και καλύπτουν ευρύ φάσμα τομέων. Τα ενεργειακά δίκτυα, η υγειονομική περίθαλψη, ο χρηματοπιστωτικός τομέας, οι αλυσίδες εφοδιασμού, οι μεταφορές, η εκπαίδευση, οι δημιουργικές βιομηχανίες και ο δημόσιος τομέας είναι μόνο μερικά από τα πιθανά πεδία.

Προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες των DLT σε πνεύμα τεχνολογικής ουδετερότητας και ουδετερότητας επιχειρηματικού μοντέλου, πρέπει να βελτιώσουμε την κατανόηση των βασικών τους χαρακτηριστικών, όπως είναι οι αποκεντρωμένες κατανεμημένες βάσεις δεδομένων, η αποδιαμεσολάβηση, το αμετάβλητο των δεδομένων και οι ιδιωτικές και οι δημόσιες εφαρμογές, καθώς και τις τεχνολογικές δυνατότητες που προσφέρουν σε τομείς όπως οι έξυπνες συμβάσεις και οι δυνατότητες χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ μέσω αρχικής προσφοράς εικονικού νομίσματος (ICO). Ωστόσο, πέρα από το δυναμικό τους, οι DLT προκαλούν επίσης ανησυχίες όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, την κυβερνοασφάλεια, τη διαλειτουργικότητα, τις νέες πηγές απάτης και περιβαλλοντικά ζητήματα.

1. Με ποιον τρόπο προτίθεται η Επιτροπή να προσφέρει το περιβάλλον ασφάλειας δικαίου που απαιτείται για να τονωθούν οι τεχνολογίες DLT και blοckchain στην Ευρώπη;

2. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει η Επιτροπή για να δημιουργηθεί ένα ανταγωνιστικό οικοσύστημα blοckchain στην ΕΕ;

Τελευταία ενημέρωση: 5 Σεπτεμβρίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου