Διαδικασία : 2017/2772(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000092/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000092/2018 (B8-0405/2018)

Συζήτηση :

PV 01/10/2018 - 19
CRE 01/10/2018 - 19

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 185kWORD 19k
31 Αυγούστου 2018
O-000092/2018
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000092/2018
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Eva Kaili, εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

 Θέμα: Τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού και blοckchain: οικοδόμηση εμπιστοσύνης με αποδιαμεσολάβηση
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Οι τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού (DLT) και blοckchain όχι μόνο έχουν δείξει σημαντικές δυνατότητες για τη βελτίωση των υφιστάμενων αλυσίδων αξίας, αλλά επίσης δημιουργούν νέες αλυσίδες αξίας, οι οποίες μειώνουν το κόστος διαμεσολάβησης και τη συναλλακτική τριβή, και οι οποίες δίνουν λύσεις σε ζητήματα εμπιστοσύνης, προβλήματα παρακολούθησης και ανησυχίες διαφάνειας.

Οι εφαρμογές της αλυσίδας blοckchain είναι πολυάριθμες και καλύπτουν ευρύ φάσμα τομέων. Τα ενεργειακά δίκτυα, η υγειονομική περίθαλψη, ο χρηματοπιστωτικός τομέας, οι αλυσίδες εφοδιασμού, οι μεταφορές, η εκπαίδευση, οι δημιουργικές βιομηχανίες και ο δημόσιος τομέας είναι μόνο μερικά από τα πιθανά πεδία.

Προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες των DLT σε πνεύμα τεχνολογικής ουδετερότητας και ουδετερότητας επιχειρηματικού μοντέλου, πρέπει να βελτιώσουμε την κατανόηση των βασικών τους χαρακτηριστικών, όπως είναι οι αποκεντρωμένες κατανεμημένες βάσεις δεδομένων, η αποδιαμεσολάβηση, το αμετάβλητο των δεδομένων και οι ιδιωτικές και οι δημόσιες εφαρμογές, καθώς και τις τεχνολογικές δυνατότητες που προσφέρουν σε τομείς όπως οι έξυπνες συμβάσεις και οι δυνατότητες χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ μέσω αρχικής προσφοράς εικονικού νομίσματος (ICO). Ωστόσο, πέρα από το δυναμικό τους, οι DLT προκαλούν επίσης ανησυχίες όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, την κυβερνοασφάλεια, τη διαλειτουργικότητα, τις νέες πηγές απάτης και περιβαλλοντικά ζητήματα.

1. Με ποιον τρόπο προτίθεται η Επιτροπή να προσφέρει το περιβάλλον ασφάλειας δικαίου που απαιτείται για να τονωθούν οι τεχνολογίες DLT και blοckchain στην Ευρώπη;

2. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει η Επιτροπή για να δημιουργηθεί ένα ανταγωνιστικό οικοσύστημα blοckchain στην ΕΕ;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 5 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου