Parlamentná otázka - O-000092/2018Parlamentná otázka
O-000092/2018

Technológie distribuovaných databáz transakcií a databázy typu blockchain: budovanie dôvery spojené so zánikom sprostredkovateľského článku

Otázka na ústne zodpovedanie O-000092/2018
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Eva Kaili, v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku

Postup : 2017/2772(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000092/2018
Predkladané texty :
O-000092/2018 (B8-0405/2018)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Technológie distribuovaných databáz transakcií (DLT) a databázy typu blockchain dokázali nielen svoj veľký potenciál zlepšiť existujúce hodnotové reťazce, ale vytvárajú aj nové hodnotové reťazce, ktoré znižujú náklady na sprostredkovanie a transakčné trenie a tiež odstraňujú problémy s dôverou, monitorovaním a transparentnosťou.

Technológia databázy typu blockchain sa dá použiť mnohorakými spôsobmi a možno ju uplatniť v najrozličnejších sektoroch. Patria medzi ne energetické siete, zdravotnícka starostlivosť, finančný sektor, dodávateľské reťazce, doprava, vzdelávanie, tvorivý priemysel a verejný sektor.

Aby sme mohli naplno využiť potenciál DLT v duchu technologickej neutrality a neutrality obchodného modelu, musíme lepšie pochopiť ich kľúčové prvky, akými sú decentralizované distribuované databázy, zrušenie sprostredkovateľského článku, nemennosť dát a aplikácie vyžadujúce a nevyžadujúce povolenie, ako aj technologické možnosti, ktoré ponúkajú v oblastiach ako inteligentné zmluvy a financovanie pre MSP prostredníctvom prvotnej ponuky kryptomeny (ICO). DLT okrem ich potenciálu vzbudzujú aj obavy týkajúce sa ochrany údajov, kybernetickej bezpečnosti, interoperability, nových zdrojov podvodu a environmentálnych otázok.

1. Ako Komisia zamýšľa vytvoriť prostredie právnej istoty, ktoré je potrebné na rozvoj DLT a blockchain v Európe?

2. Aké iniciatívy Komisia prijme na vytvorenie konkurencieschopného ekosystému blockchain v EÚ.

Posledná úprava: 5. septembra 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia