Förfarande : 2017/2772(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000092/2018

Ingivna texter :

O-000092/2018 (B8-0405/2018)

Debatter :

PV 01/10/2018 - 19
CRE 01/10/2018 - 19

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 7kWORD 18k
31 augusti 2018
O-000092/2018
Fråga för muntligt besvarande O-000092/2018
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Eva Kaili, för utskottet för industrifrågor, forskning och energi

 Angående: Distribuerad databasteknik och blockkedjor: skapa förtroende genom disintermediering
 Svar i kammaren 

Distribuerad databasteknik och blockkedjor har inte bara visat sig bära på stora möjligheter till förbättring av befintliga värdekedjor, utan de skapar också nya värdekedjor som minskar mellanledskostnaderna, får transaktionerna att löpa mer friktionsfritt och ger en lösning på frågeställningar om förtroende, övervakning och insyn.

Blockkedjor används inom många olika tillämpningar och omfattar många olika sektorer. Energinät, hälso- och sjukvård, den finansiella sektorn, olika leveranskedjor, transportväsendet, undervisningsväsendet, den kreativa sektorn och den offentliga sektorn är bara några av de områden som här kan bli aktuella.

En fullständig förståelse av vilka möjligheter som erbjuds av distribuerad databasteknik i en anda av neutralitet vad teknik och företagsmodeller beträffar förutsätter en bättre kännedom, dels om vilka huvudsakliga faktorer som ligger till grund för dem, såsom decentraliserade distribuerade databaser, disintermediering, oföränderligheten av data samt tillståndsbelagda respektive tillståndsfria tillämpningar, dels om vilka tekniska möjligheter de erbjuder inom sådana områden som smarta avtal och kapital till små och medelstora företag med hjälp av inbjudningar till finansiering av ny kryptovaluta (ICO). Distribuerad databasteknik bär dock inte bara på möjligheter, utan föranleder också farhågor om dataskydd, it-säkerhet, interoperabilitet, nya källor till bedrägeri, tillsammans med farhågor ur miljösynvinkel.

1. Hur planerar kommissionen erbjuda den rättsliga säkerhet som behövs för att främja distribuerad databasteknik och blockkedjor i Europa?

2. Vilka initiativ ämnar kommissionen ta för att skapa ett konkurrenskraftigt ekosystem för blockkedjor i EU?

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 5 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy