Întrebare parlamentară - O-000095/2018Întrebare parlamentară
O-000095/2018

Bunăstarea animalelor, utilizarea antimicrobienelor și impactul creșterii industriale a puilor de carne asupra mediului

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000095/2018
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz, Josef Weidenholzer

Procedură : 2018/2858(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000095/2018
Texte depuse :
O-000095/2018 (B8-0410/2018)
Voturi :
Texte adoptate :

Directiva 2007/43/CE stabilește standarde minime pentru protecția puilor destinați producției de carne. Cu toate acestea, raportul Comisiei privind impactul Directivei privind bunăstarea animalelor nu a reușit să demonstreze nicio îmbunătățire semnificativă și a arătat că punerea sa în aplicare este, în cel mai bun caz, inconsecventă la nivelul statelor membre. Realitatea dură este că puii de carne sunt înghesuiți cu zecile de mii în hangare rudimentare, pe paie umede și fără cea mai mică posibilitate de a avea comportamente naturale, cum ar fi să se cocoațe, să ciugulească substraturi pentru a-și completa alimentația sau să profite de lumina naturală. Mai mult decât atât, directiva nu abordează consecințele negative pentru bunăstarea animalelor care decurg direct din selecția în vederea unei creșteri rapide, problemă care a fost subliniată în mai multe avize ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), precum și într-un raport al Comisiei. Aceste condiții precare fac să fie adesea necesară recurgerea la tratamente în masă cu antibiotice pentru a preveni sau stopa epidemii, ceea ce reprezintă un motiv grav de îngrijorare pentru sănătatea publică. Mai multe tulpini de agenți patogeni prezente la păsările de curte, capabile să provoace boli grave la om, au devenit rezistente la antibioticele utilizate în producția de păsări, cum este cazul Campylobacter spp. și Salmonella spp. Rezistența la mai multe medicamente a tulpinilor de E. coli identificate la păsările de curte și în carnea de pui a fost calificată recent de către EFSA ca fiind deosebit de îngrijorătoare.

În același timp, un raport foarte recent al Greenpeace identifică avicultura industrială drept unul dintre principalii factori de poluare cu amoniac a aerului, solului și apei și solicită Comisiei să nu mai subvenționeze exploatațiile de mari dimensiuni, pentru a favoriza sisteme și practici mai sustenabile. Industria avicolă depune eforturi în prezent pentru a reduce utilizarea antimicrobienelor și impactul asupra mediului; dacă privim însă sectorul din perspectiva abordării „O singură sănătate” și „O singură bunăstare”, este evident că este necesară urgent o abordare globală pentru a face industria avicolă mai sustenabilă și mai respectuoasă față de bunăstarea animalelor, menținând, în același timp, viabilitatea sa economică.

În acest context, am dori răspunsuri din partea Comisiei la următoarele întrebări:

1. Va lua Comisia măsuri decisive pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a Directivei privind puii de carne, în special în ceea ce privește utilizarea sistematică și consecventă a indicatorilor armonizați care țin de animale pentru a îmbunătăți bunăstarea acestora în crescătorii?

2. Ce măsuri are în vedere Comisia pentru a sprijini sistemele alternative de producere a puilor, cum ar fi, de exemplu, metodele care presupun utilizarea unor rase crescute asigurând un nivel mai ridicat de bunăstare a animalelor, densitatea mai mică a efectivelor de animale, îmbogățirea mediului de viață, accesul la lumina naturală și/sau la incinte exterioare și o mai bună calitate a aerului, având în vedere că aceste sisteme pot contribui la reducerea emisiilor de amoniac și a nevoii de a utiliza fără discriminare antimicrobienele, precum și la îmbunătățirea bunăstării animalelor?

3. Când va publica Comisia raportul privind efectele socioeconomice ale etichetării obligatorii pentru indicarea metodei de producție a cărnii de pui, prevăzute la articolul 5 din Directiva 2007/43/CE?

Ultima actualizare: 11 septembrie 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate