Parlamentarna vprašanja
PDF 185kWORD 18k
13. september 2018
O-000099/2018
Vprašanje za ustni odgovor O-000099/2018
za Svet
Člen 128 poslovnika
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, v imenu skupine GUE/NGL

 Zadeva: Humanitarna kriza v Sredozemlju: podpora lokalnim in regionalnim organom

V sedanjem okviru azilne in migrantske politike v državah članicah in na evropski ravni so morale lokalne skupnosti ter lokalni in regionalni organi velikokrat reševati izzive, povezane s sprejetjem in vključevanjem beguncev in migrantov. Kljub temu, da so pripravljeni sprejeti in gostiti begunce in migrante, ter kljub naporom, ki jih v to vložijo, nimajo dostopa do ustreznega financiranja bodisi zaradi neustreznega pravnega okvira bodisi zaradi političnih odločitev, zato beguncem in migrantom ob prihodu ali pri vključevanju zelo težko nudijo ustrezno podporo in storitve. Brez tega je tveganje, da bodo begunci in migranti izpostavljeni brezobzirnemu izkoriščanju kriminalnih združb ter jim bodo ekonomsko in socialno podrejeni, večje.

Ob upoštevanju navedenega, kakšno je stališče Sveta o:

1. potrebi po splošni reformi azilne in migracijske politike EU v smeri trajnejših in pravičnih rešitev, ki bodo skladne z mednarodnopravnimi obveznostmi EU in držav članic;

2. omogočanju dostopa lokalnim in regionalnim organom do instrumenta nujne pomoči, dodatnega financiranja in neposrednega dostopa do Sklada za migracije, azil in vključevanje ter drugega ustreznega financiranja iz večletnega finančnega okvira, da bodo lahko beguncem in migrantom ob prvem sprejemu ter pri dolgoročnem vključevanju nudili storitve, s katerimi se v celoti spoštuje njihovo dostojanstvo, s posebnim poudarkom na zdravstvenem varstvu, socialni podpori, nastanitvi, izobraževanju in drugih ukrepih vključevanja;

3. vzpostavitvi platforme za boljšo izmenjavo primerov najboljše prakse med lokalnimi in regionalnimi organi ter boljšo sinergijo med njimi in civilno družbo, tako da se bodo lahko potegovali za sredstva iz ustreznih skladov?

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 14. september 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov