Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 7kWORD 18k
13. syyskuuta 2018
O-000100/2018
Suullisesti vastattava kysymys O-000100/2018
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, GUE/NGL-ryhmän puolesta

 Aihe: Humanitaarinen hätätilanne Välimerellä: alue- ja paikallisviranomaisten tukeminen

Paikallisyhteisöt ja alue- ja paikallisviranomaiset ovat niin kansallisen kuin Euroopan tason turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan yhteydessä joutuneet useaan otteeseen reagoimaan pakolaisten ja maahanmuuttajien vastaanottamiseen ja kotouttamiseen liittyviin haasteisiin. Vaikka alue- ja paikallisviranomaiset haluavat ja pyrkivät ottamaan vastaan pakolaisia ja maahanmuuttajia, niillä ei ole riittävästi varoja, mikä johtuu joko asianmukaisen oikeudellisen kehyksen puutteesta tai poliittisista valinnoista. Siten näiden viranomaisten on erittäin hankala järjestää tarvittavaa tukea ja palveluja toimialueelleen saapuville pakolaisille ja maahanmuuttajille tai näiden kotouttamiseen. Epäonnistuminen tässä asiassa kasvattaa pakolaisten ja maahanmuuttajien riskiä joutua rikollisjärjestöjen häikäilemättömän hyväksikäytön tai taloudellisen ja sosiaalisen alistamisen uhreiksi.

Mikä on edellä mainitun huomioon ottaen komission kanta seuraaviin seikkoihin:

1. EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaa on uudistettava, jotta voidaan siirtyä kestävämpiin ja oikeudenmukaisempiin ratkaisuihin, jotka olisivat kansainvälisestä oikeudesta niin itse EU:lle kuin sen jäsenvaltioille aiheutuvien velvoitteiden mukaisia;

2. hätäapuvälineen käyttö tehdään alue- ja paikallisviranomaisille helpommaksi, ja niille annetaan tilaisuus saada suoraan lisää varoja turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) ja muista monivuotisen rahoituskehyksen mukaisista rahoituslähteistä siten, että ne voivat tarjota palveluja, joissa otetaan kaikilta osin huomioon pakolaisten ja maahanmuuttajien ihmisarvo näitä vastaanotettaessa ja pitkän aikavälin kotouttamisen kannalta keskittyen erityisesti terveydenhuoltoon, sosiaalisen tukeen, majoitukseen, koulutukseen ja muihin kotouttamistoimiin;

3. otetaan käyttöön alusta, jolla helpotetaan alue- ja paikallisviranomaisten parhaita käytäntöjä koskevaa tiedonvaihtoa ja edistetään niiden ja kansalaisyhteiskunnan synergiaa siten, että niille voidaan myöntää tukea asiaa koskevista rahastoista?

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 14. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö