Parlamentiniai klausimai
PDF 190kWORD 19k
2018 m. rugsėjo 13 d.
O-000100/2018
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000100/2018
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, GUE/NGL frakcijos vardu

 Tema: Ekstremalioji humanitarinė situacija Viduržemio jūroje: parama vietos ir regionų valdžios institucijoms

Dabartinėmis aplinkybėmis, kai taikoma tiek nacionalinė, tiek europinė prieglobsčio ir migracijos politika, vietos bendruomenėms bei vietos ir regionų valdžios institucijoms ne kartą tenka spręsti problemas, susijusias su pabėgėlių ir migrantų priėmimu ir integracija. Nepaisant jų noro ir pastangų priimti ir apgyvendinti pabėgėlius ir migrantus, vietos ir regionų valdžios institucijos negauna pakankamo finansavimo, nes trūksta tinkamos teisinės sistemos arba politinių sprendimų, todėl joms itin sunku teikti reikiamą paramą ir paslaugas pabėgėlių ir migrantų atvykimui ir integracijai. Jei nėra šios paramos ir paslaugų, didėja rizika, kad pabėgėliai ir migrantai bus negailestingai išnaudojami ir ekonomiškai ir socialiai pavergti nusikalstamų organizacijų.

Atsižvelgiant į šią padėtį, kokia Komisijos pozicija šiais klausimais:

1. dėl poreikio iš esmės pertvarkyti ES prieglobsčio ir migracijos politiką siekiant pereiti prie tvarių ir teisingų sprendimų, kurie atitiktų tiek ES, tiek valstybių narių pareigas pagal tarptautinę teisę;

2. dėl pasiūlymo sudaryti palankesnes sąlygas vietos ir regionų valdžios institucijoms naudotis Skubios paramos teikimo ES priemone, taip pat suteikti joms galimybę gauti didesnį finansavimą ir tiesioginę prieigą prie Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (PMIF) ir kito atitinkamo finansavimo pagal daugiametę finansinę programą, kad šios institucijos galėtų teikti paslaugas, kuriomis visapusiškai gerbiamas pabėgėlių ir migrantų orumas jų pirmojo priėmimo metu ir siekiama jų ilgalaikės integracijos, ypatingą dėmesį skiriant sveikatos priežiūrai, socialinei paramai, būstui, švietimui ir kitoms integracijos priemonėms;

3. dėl pasiūlymo sukurti platformą, kuri palengvintų vietos ir regionų valdžios institucijų tarpusavio bendravimą ir dalijimąsi geriausios praktikos pavyzdžiais, taip pat šių institucijų ir pilietinės visuomenės sinergiją, kad jos galėtų atitikti finansavimo iš atitinkamų fondų reikalavimus?

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 14 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika