Процедура : 2018/2791(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000115/2018

Внесени текстове :

O-000115/2018 (B8-0413/2018)

Разисквания :

PV 22/10/2018 - 13
CRE 22/10/2018 - 13

Гласувания :

PV 25/10/2018 - 13.15

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 193kWORD 19k
5 октомври 2018 г.
O-000115/2018
Въпрос с искане за устен отговор O-000115/2018
Съвета
Член 128 от Правилника за дейността
Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini, Jean-François Jalkh, от името на Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

 Относно: 14-о заседание на Конференцията на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие (COP 14)
 Отговор по време на пленарно заседание 

Като се имат предвид рекордният спад на биологичното разнообразие и фактът, че повечето от целите за Европа 2020 отново няма да бъдат постигнати, 14-ото заседание на Конференцията на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие (COP14), което ще се проведе в Шарм-ел-Шейх, Египет, от 17 до 29 ноември 2018 г., ще бъде изключително важно. Страните по Конвенцията ще направят преглед на настоящия Стратегически план за биологичното разнообразие за периода 2011 – 2020 г. и ще се стремят да разработят дългосрочна визия и да подготвят глобалната рамка за биологичното разнообразие за периода след 2020 г.

В този контекст бихме приветствали отговорите на Съвета на следните въпроси:

1. Какви действия планира да предприеме Съветът, за да увеличи усилията за постигане на целите от Стратегическия план за периода 2011 – 2020 г.?

2. Възнамерява ли Съветът да предложи по-силен механизъм за изпълнение във връзка с рамката за периода след 2020 г., за да предотврати по-нататъшната загуба на биологично разнообразие?

3. Ще подкрепи ли активно Съветът създаването на нови инструменти за финансиране във връзка с опазването на биологичното разнообразие и екосистемите, както и вътрешен и външен механизъм за проследяване във връзка с финансирането на биологичното разнообразие, с цел подобряване на прозрачността, отчетността и ефективността?

4. Ще предложи ли Съветът по-силни инструменти за отчетност, по-конкретно във връзка с националните стратегии и планове за действие в областта на биологичното разнообразие, за да се подобри управлението и да се улеснят разработването, преразглеждането и изпълнението на целите за периода след 2020 г. и постигането на визията за 2050 г.?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 9 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност