Διαδικασία : 2018/2791(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000115/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000115/2018 (B8-0413/2018)

Συζήτηση :

PV 22/10/2018 - 13
CRE 22/10/2018 - 13

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2018 - 13.15

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 193kWORD 19k
5 Οκτωβρίου 2018
O-000115/2018
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000115/2018
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini, Jean-François Jalkh, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

 Θέμα: 14η σύνοδος της Διάσκεψης των μερών της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλομορφία (COP14)
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Δεδομένου ότι η βιοποικιλότητα αντιμετωπίζει σήμερα μείωση ρεκόρ και ότι οι περισσότεροι από τους στόχους του 2020 πάλι δεν θα επιτευχθούν, θα είναι ιδιαίτερα σημαντική η 14η σύνοδος της Διάσκεψης των μερών της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλομορφία (COP14), η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Σαρμ ελ Σέιχ (Αίγυπτος) από τις 17 έως τις 29 Νοεμβρίου 2018. Τα μέρη θα επανεξετάσουν το τρέχον στρατηγικό σχέδιο για τη βιολογική ποικιλομορφία για την περίοδο 2011-2020, και θα επιδιώξουν να δημιουργήσουν ένα μακροπρόθεσμο όραμα και να προετοιμάσουν το παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020.

Θα ήταν ευπρόσδεκτη, εν προκειμένω, η απάντηση του Συμβουλίου στις ακόλουθες ερωτήσεις:

1. Ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει το Συμβούλιο για να εντείνει τις προσπάθειες όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του στρατηγικού σχεδίου για την περίοδο 2011-2020;

2. Σκοπεύει το Συμβούλιο να προτείνει ισχυρότερο μηχανισμό εφαρμογής για το πλαίσιο μετά το 2020, προκειμένου να σταματήσει η περαιτέρω απώλεια βιοποικιλότητας;

3. Θα στηρίξει ενεργά το Συμβούλιο τη θέσπιση νέων χρηματοδοτικών μέσων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, καθώς και ενός μηχανισμού εσωτερικής και εξωτερικής παρακολούθησης όσον αφορά τη χρηματοδότηση της βιοποικιλότητας, ούτως ώστε να βελτιωθεί η διαφάνεια, η λογοδοσία και η αποτελεσματικότητα;

4. Θα προτείνει το Συμβούλιο να ενισχυθούν τα εργαλεία λογοδοσίας, ιδίως για τις εθνικές στρατηγικές και τα εθνικά σχέδια δράσης για τη βιοποικιλότητα, με σκοπό να βελτιωθεί η διακυβέρνηση και να διευκολυνθούν η ανάπτυξη, η αναθεώρηση και η εφαρμογή των στόχων για την περίοδο μετά το 2020 και η υλοποίηση του οράματος για το 2050;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 9 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου