Postup : 2018/2791(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000116/2018

Předložené texty :

O-000116/2018 (B8-0414/2018)

Rozpravy :

PV 22/10/2018 - 13
CRE 22/10/2018 - 13

Hlasování :

PV 25/10/2018 - 13.15

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 192kWORD 18k
5. října 2018
O-000116/2018
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000116/2018
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini, Jean-François Jalkh, za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

 Předmět: 14. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (COP14)
 Odpověď na plenárním zasedání 

Vzhledem k tomu, že byl zaznamenán rekordní úbytek biologické rozmanitosti a že většina cílů nebude do roku 2020 splněna, bude mít čtrnácté zasedání Úmluvy o biologické rozmanitosti (COP14), které se bude konat v egyptském městě Šarm aš-Šajch od 17. do 29. listopadu 2018, zásadní význam. Smluvní strany posoudí současný strategický plán pro biologickou rozmanitost na období 2011–2020 a budou pracovat na formulaci dlouhodobé vize a na přípravě celosvětového rámce pro biologickou rozmanitost po roce 2020.

V této souvislosti bychom byli rádi, kdyby Komise odpověděla na tyto otázky:

1. Jaké kroky plánuje Komise podniknout, aby se vyvinulo větší úsilí v dosahování cílů strategického plánu na období 2011–2020?

2. Hodlá Komise navrhnout silnější mechanismus realizace pro rámec po roce 2020, aby se zabránilo dalšímu úbytku biologické rozmanitosti?

3. Navrhne Komise silnější nástroje odpovědnosti, především pro národní strategie a akční plány v oblasti biologické rozmanitosti, aby se zlepšila správa věcí veřejných a aby se usnadnily vývoj, revize a realizace cílů po roce 2020 a dosažení Vize 2050?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 9. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí