Menettely : 2018/2791(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000116/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000116/2018 (B8-0414/2018)

Keskustelut :

PV 22/10/2018 - 13
CRE 22/10/2018 - 13

Äänestykset :

PV 25/10/2018 - 13.15

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 186kWORD 18k
5. lokakuuta 2018
O-000116/2018
Suullisesti vastattava kysymys O-000116/2018
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini, Jean-François Jalkh, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

 Aihe: Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten 14. kokous (COP 14)
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Kun biologinen monimuotoisuus on heikkenemässä ennätyksellisesti ja kun suurinta osaa vuoden 2020 tavoitteista ei vieläkään saavuteta, biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten 14. kokous, joka pidetään Sharm-el-Sheikhissä, Egyptissä, 17.–29. marraskuuta 2018, tulee olemaan oleellisen tärkeä kokous. Sopimuspuolet tarkastelevat biologista monimuotoisuutta koskevaa strategista suunnitelmaa vuosiksi 2011–2020, pyrkivät laatimaan pitkän aikavälin vision ja valmistelemaan vuoden 2020 jälkeistä maailmanlaajuista biodiversiteettikehystä.

Tähän liittyen pyydämme komissiota vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

1. Mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä tehostaakseen ponnistelujaan vuosia 2011–2020 koskevan strategisen suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi?

2. Aikooko komissio ehdottaa vahvempaa täytäntöönpanomekanismia vuoden 2020 jälkeiselle kehykselle, jotta biologisen monimuotoisuuden väheneminen voidaan pysäyttää?

3. Aikooko komissio ehdottaa vahvempia tilivelvollisuuden välineitä, erityisesti biologista monimuotoisuutta koskeville kansallisille strategioille ja toimintasuunnitelmille, jotta voidaan parantaa hallintoa ja edistää vuoden 2020 jälkeisten tavoitteiden kehittämistä, tarkistamista ja täytäntöönpanoa sekä vuotta 2050 koskevan vision toteuttamista?

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 9. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö