Nós Imeachta : 2018/2791(RSP)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : O-000116/2018

Téacsanna arna gcur síos :

O-000116/2018 (B8-0414/2018)

Díospóireachtaí :

PV 22/10/2018 - 13
CRE 22/10/2018 - 13

Vótaí :

PV 25/10/2018 - 13.15

Téacsanna arna nglacadh :


Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 95kWORD 17k
5 Deireadh Fómhair 2018
O-000116/2018
Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000116/2018
ar an gCoimisiún
Rule 128
Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini, Jean-François Jalkh, thar ceann An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia

 Ábhar: 14ú cruinniú Chomhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch (COP14)
 Freagra sa suí iomlánach 

Agus an bhithéagsúlacht ag meath níos mó ná riamh, agus sa mhéid nár baineadh amach formhór spriocanna 2020 arís eile, beidh tábhacht níos mó ná riamh ag baint le 14ú cruinniú Chomhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch (COP14), a reáchtálfar in Sharm-el-Sheikh san Éigipt idir an 17 agus an 29 Samhain 2018. Déanfaidh na páirtithe athbhreithniú ar Phlean Straitéiseach don Bhithéagsúlacht 2011-2020 atá i bhfeidhm faoi láthair agus féachfaidh siad le fís fhadtéarmach a leagan síos agus le hullmhú do chreat bithéagsúlachta domhanda tar éis 2020.

Sa chomhthéacs sin, chuirfimis fáilte roimh fhreagraí ón gCoimisiún ar na ceisteanna seo a leanas:

1. Cén ghníomhaíocht atá beartaithe ag an gCoimisiún chun cur lena iarrachtaí maidir le spriocanna Phlean Straitéiseach 2011-2020 a bhaint amach?

2. An bhfuil sé beartaithe ag an gCoimisiún sásra níos láidre don chur chun feidhme a mholadh don chreat tar éis 2020 chun stad a chur le cailliúint na bithéagsúlachta?

3. An molfaidh an Coimisiún uirlisí cuntasachta daingnithe, go háirithe do Straitéisí Náisiúnta agus Pleananna Gníomhaíochta maidir leis an mBithéagsúlacht, chun feabhas a chur ar rialachas agus chun éascú a dhéanamh ar fhorbairt, ar athbhreithniú agus ar chur chun feidhme spriocanna tar éis 2020 agus ar bhaint amach Fhís 2050?

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 9 Deireadh Fómhair 2018Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais