Procedure : 2018/2791(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000116/2018

Ingediende teksten :

O-000116/2018 (B8-0414/2018)

Debatten :

PV 22/10/2018 - 13
CRE 22/10/2018 - 13

Stemmingen :

PV 25/10/2018 - 13.15

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 93kWORD 18k
5 oktober 2018
O-000116/2018
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000116/2018
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini, Jean-François Jalkh, namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

 Betreft: Veertiende bijeenkomst van de Conferentie van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (COP14)
 Antwoord plenaire 

Aangezien de biodiversiteit momenteel in een ongekend tempo afneemt en de meeste doelstellingen voor 2020 opnieuw niet zullen worden gehaald, zal de veertiende bijeenkomst van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (COP14), die van 17 t/m 29 november 2018 in Sharm-el-Sheikh (Egypte) plaatsvindt, van cruciaal belang zijn. De partijen zullen het huidige strategisch plan voor de biodiversiteit 2011-2020 herzien en trachten een langetermijnvisie vast te stellen en het mondiale biodiversiteitskader voor de periode na 2020 voor te bereiden.

In dit kader wordt de Commissie verzocht antwoord te geven op de volgende vragen:

1. Welke maatregelen is de Commissie van plan te nemen om de inspanningen ter verwezenlijking van de doelstellingen van het strategisch plan 2011-2020 op te voeren?

2. Is de Commissie van plan een krachtiger uitvoeringsmechanisme voor het kader voor de periode na 2020 voor te stellen om verder biodiversiteitsverlies een halt toe te roepen?

3. Is de Commissie van plan versterkte verantwoordingsinstrumenten voor te stellen, met name voor de nationale strategieën en actieplannen inzake biodiversiteit, om de governance te verbeteren en de ontwikkeling, herziening en uitvoering van de doelstellingen voor de periode na 2020 en de verwezenlijking van de Visie 2050 te bevorderen?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 9 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid