Procedura : 2018/2791(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000116/2018

Teksty złożone :

O-000116/2018 (B8-0414/2018)

Debaty :

PV 22/10/2018 - 13
CRE 22/10/2018 - 13

Głosowanie :

PV 25/10/2018 - 13.15

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 192kWORD 18k
5 października 2018
O-000116/2018
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000116/2018
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini, Jean-François Jalkh, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

 Przedmiot: 14. posiedzenie Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (COP14)
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Mając na względzie dramatyczną utratę różnorodności biologicznej i fakt, że większość celów na rok 2020 po raz kolejny nie zostanie zrealizowana, 14. posiedzenie Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (COP14), które odbędzie się w Szarm el-Szejk w Egipcie w dniach 17–29 listopada 2018 r., będzie miało szczególne znaczenie. Strony dokonają przeglądu aktualnego strategicznego planu na rzecz różnorodności biologicznej na lata 2011–2020 oraz będą dążyć do opracowania długofalowej wizji i przygotowania globalnych ram w zakresie różnorodności biologicznej na okres po 2020 r.

W związku z tym prosimy Komisję o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jakie działania planuje podjąć Komisja, aby aktywniej realizować cele określone w strategicznym planie na rzecz różnorodności biologicznej na lata 2011–2020?

2. Czy Komisja zamierza zaproponować wzmocnienie mechanizmu wdrażania ram na okres po 2020 r., by zapobiec dalszej utracie różnorodności biologicznej?

3. Czy Komisja zaproponuje wzmocnienie narzędzi rozliczalności, w szczególności w odniesieniu do krajowych strategii i planów działania na rzecz różnorodności biologicznej, aby usprawnić zarządzanie i ułatwić rozwój, przegląd i wdrażanie celów wyznaczonych na okres po 2020 r. oraz realizację wizji UE na rok 2050?

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 9 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności