Förfarande : 2018/2791(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000116/2018

Ingivna texter :

O-000116/2018 (B8-0414/2018)

Debatter :

PV 22/10/2018 - 13
CRE 22/10/2018 - 13

Omröstningar :

PV 25/10/2018 - 13.15

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 188kWORD 18k
5 oktober 2018
O-000116/2018
Fråga för muntligt besvarande O-000116/2018
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini, Jean-François Jalkh, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

 Angående: 14:e mötet i partskonferensen för konventionen om biologisk mångfald (COP14)
 Svar i kammaren 

Förlusten av biologisk mångfald är för närvarande rekordstor och de flesta av 2020-målen kommer återigen inte att ha uppfyllts. Det fjortonde mötet i partskonferensen för konventionen om biologisk mångfald (COP14) som ska hållas i Sharm el-Sheikh i Egypten den 17–29 november 2018 är därför ett mycket viktigt möte. Parterna ska gå igenom den nuvarande strategiska planen för biologisk mångfald för 2011–2020 och sträva efter att utarbeta en långsiktig vision och en global ram för biologisk mångfald för perioden efter 2020.

Vi skulle välkomna svar från kommissionen på följande frågor:

1. Vilka åtgärder planerar kommissionen att vidta för att satsa mer på att nå målen i den strategiska planen för 2011–2020?

2. Har kommissionen för avsikt att föreslå en kraftfullare genomförandemekanism för ramen efter 2020 för att hejda ytterligare förluster av biologisk mångfald?

3. Kommer kommissionen att föreslå förstärkta ansvarighetsverktyg, särskilt för de nationella strategierna och handlingsplanerna för biologisk mångfald, för att förbättra styrningen och underlätta utveckling, översyn och genomförande av målen för perioden efter 2020 och uppnåendet av visionen för 2050?

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 9 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy