Menettely : 2018/2685(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000117/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000117/2018 (B8-0418/2018)

Keskustelut :

PV 29/11/2018 - 5
CRE 29/11/2018 - 5

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 99kWORD 18k
12. lokakuuta 2018
O-000117/2018
Suullisesti vastattava kysymys O-000117/2018
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Rosa Estaràs Ferragut, Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

 Aihe: Vammaisten naisten tilanne
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Sekä Euroopan unioni (EU) että sen jäsenvaltiot ovat YK:n vammaisyleissopimuksen osapuolia. Yleissopimuksen 4 artiklassa sopimuspuolia vaaditaan ”toteuttamaan kaikki asianmukaiset lainsäädännölliset, hallinnolliset ja muut toimet tässä yleissopimuksessa tunnustettujen oikeuksien täytäntöönpanemiseksi”. Vammaisten henkilöiden oikeus ja mahdollisuus äänestää ja tulla valituiksi on vahvistettu yleissopimuksen 12 ja 29 artiklassa.

Euroopassa on 80 miljoonaa vammaista henkilöä (16 prosenttia koko väestöstä), ja noin 46 miljoonaa heistä on naisia ja tyttöjä (noin 16 prosenttia EU:n naispuolisesta väestöstä). Joka neljännellä eurooppalaisella on vammainen perheenjäsen. Nykyisen väestökehityksen mukaisesti vammaisten henkilöiden määrä lisääntyy 80 miljoonasta 120 miljoonaan vuoteen 2020 mennessä. Tarvitaan kuitenkin enemmän sukupuolen mukaan eriteltyjä tietoja.

1. Varmistaako komissio, että Euroopan vammaisstrategia 2020–2030, joka kattaa kaikki yleissopimuksen määräykset, sisällytetään älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan Eurooppa 2020 -strategian ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin jatkotoimiin ja että vammaisten naisten ja tyttöjen asemaan kiinnitetään asianmukaista huomiota?

2. Kuinka komissio aikoo varmistaa sukupuolen mukaan eriteltyjen tietojen keruun, jotta löydetään moniperusteisen syrjinnän eri muodot, jotka kohdistuvat vammaisiin naisiin ja tyttöihin?

3. Mihin konkreettisiin toimiin komissio on ryhtynyt sen mahdollistamiseksi, että vammaiset naiset voivat äänestää ja asettua ehdolle Euroopan parlamentin tulevissa vaaleissa Euroopan vammaisstrategian 2010–2020 toimenpiteen 2 (Osallistuminen) mukaisesti?

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 17. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö