Procedūra : 2018/2685(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : O-000117/2018

Iesniegtie teksti :

O-000117/2018 (B8-0418/2018)

Debates :

PV 29/11/2018 - 5
CRE 29/11/2018 - 5

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :


Deputātu jautājumi
PDF 185kWORD 18k
2018. gada 12. oktobris
O-000117/2018
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000117/2018
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Rosa Estaràs Ferragut, Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja komitejas vārdā

 Temats: Sieviešu ar invaliditāti stāvoklis
 Atbilde plenārsēdē 

Eiropas Savienība (ES) un tās dalībvalstis ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD) līgumslēdzējas puses. UNCRPD 4. pants dalībvalstīm liek pieņemt visus atbilstošos likumdošanas, administratīvos un citus pasākumus tās īstenošanai. Konvencijas 12. un 29. pantā paredzētas cilvēku ar invaliditāti tiesības un iespējas balsot un kandidēt vēlēšanās.

Eiropā ir 80 miljoni cilvēku ar invaliditāti (16 % Eiropas iedzīvotāju), tostarp aptuveni 46 miljoni sieviešu un bērnu, kas ir ap 16 % no ES sieviešu kopskaita. Vienā no četrām Eiropas ģimenēm ir kāds ģimenes loceklis ar invaliditāti. Ja pašreizējās demogrāfiskās tendences turpināsies, 2020. gadā cilvēku ar invaliditāti skaits būs pieaudzis no 80 miljoniem uz 120 miljoniem. Vēl ir vajadzīgi plašāki pēc dzimuma dalīti dati.

1. Vai Komisija nodrošinās, ka tiks pieņemta 2020.–2030. gada Eiropas invaliditātes stratēģija, kas aptvertu visus UNCRPD noteikumus, būtu integrēta pasākumos, kuri sekos stratēģijai “Eiropa 2020 — stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei”, un Eiropas sociālo tiesību pīlārā un pienācīgi ņemtu vērā stāvokli, kādā ir sievietes un meitenes ar invaliditāti?

2. Kā Komisija nodrošinās, ka tiks vākti pēc dzimuma dalīti dati, lai apzinātu, ar kādu intersekcionālo multiplo diskrimināciju saskaras sievietes un meitenes ar invaliditāti?

3. Ņemot vērā gaidāmās Eiropas Parlamenta vēlēšanas, kādus konkrētus pasākumus Komisija ir veikusi, lai sievietēm ar invaliditāti dotu iespēju balsot un kandidēt vēlēšanās, kā norādīts 2. rīcības jomā (“Līdzdalība”) Eiropas stratēģijā invaliditātes jomā (2010–2020)?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 17. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika