Procedura : 2018/2685(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000117/2018

Teksty złożone :

O-000117/2018 (B8-0418/2018)

Debaty :

PV 29/11/2018 - 5
CRE 29/11/2018 - 5

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 189kWORD 18k
12 października 2018
O-000117/2018
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000117/2018
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Rosa Estaràs Ferragut, Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

 Przedmiot: Sytuacja niepełnosprawnych kobiet
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Unia Europejska i większość jej państw członkowskich są stronami Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Artykuł 4 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych wymaga od państw, które są stronami Konwencji, przyjęcia wszelkich właściwych środków legislacyjnych, administracyjnych i innych w celu wykonania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Prawo i możliwość głosowania i wyboru osób niepełnosprawnych jest zapisane w art. 12 i 29 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

W Europie jest 80 mln osób niepełnosprawnych (16 % ludności Europy), z czego około 46 mln to kobiety i dziewczęta, co stanowi około 16 % całej populacji kobiet w UE. Jedna czwarta Europejczyków ma w rodzinie osobę niepełnosprawną. Zgodnie z obecnymi tendencjami demograficznymi liczba osób niepełnosprawnych wzrośnie z 80 mln do 120 mln do 2020 r. Nadal potrzebne są dalsze dane z podziałem na płeć.

1. Czy Komisja zapewni przyjęcie europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności 2020–2030, która obejmie wszystkie postanowienia Konwencji, zostanie włączona do działań następczych strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz Europejskiego filaru praw socjalnych, z należytym uwzględnieniem sytuacji niepełnosprawnych kobiet i dziewcząt?

2. W jaki sposób Komisja zapewni gromadzenie danych z podziałem na płeć w celu określenia form dyskryminacji krzyżowej z wielu przyczyn jednocześnie względem niepełnosprawnych kobiet i dziewcząt?

3. W świetle zbliżających się wyborów europejskich, jakie konkretne kroki podjęła Komisja, aby umożliwić osobom niepełnosprawnym głosowanie i kandydowanie w wyborach, zgodnie z działaniem 2 („Uczestnictwo”) europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności na lata 2010–2020?

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 17 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności