Postup : 2018/2685(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000117/2018

Predkladané texty :

O-000117/2018 (B8-0418/2018)

Rozpravy :

PV 29/11/2018 - 5
CRE 29/11/2018 - 5

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 107kWORD 18k
12. októbra 2018
O-000117/2018
Otázka na ústne zodpovedanie O-000117/2018
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Rosa Estaràs Ferragut, v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

 Vec: Situácia žien so zdravotným postihnutím
 Odpoveď v pléne 

Európska únia aj jej členské štáty sú stranami Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD). Na základe článku 4 UNCRPD sú zmluvné strany povinné „prijať všetky primerané legislatívne, správne a iné opatrenia na uplatňovanie práv uznávaných v tomto dohovore“. Právo a možnosť osôb so zdravotným postihnutím voliť a byť volený sú zakotvené v článkoch 12 a 29 UNCRPD.

V Európe žije 80 miliónov ľudí so zdravotným postihnutím (16 % obyvateľov). Z toho približne 46 miliónov sú ženy a dievčatá, čo predstavuje 16 % celkového počtu žien v EÚ. Každý štvrtý Európan má v rodine človeka s postihnutím. Na základe súčasných demografických trendov sa odhaduje, že počet ľudí so zdravotným postihnutím sa do roku 2020 zvýši z terajších 80 na 120 miliónov. Sú potrebné ďalšie údaje rozčlenené podľa pohlavia.

1. Zabezpečí Komisia, aby sa prijala taká európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia na obdobie 2020 – 2030, ktorá bude obsahovať všetky ustanovenia UNCRPD, bude začlenená do pokračovania stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a do Európskeho piliera sociálnych práv a zároveň bude náležite zohľadňovať situáciu žien a dievčat so zdravotným postihnutím?

2. Ako Komisia zabezpečí zber údajov rozčlenených podľa pohlavia s cieľom identifikovať formy viacnásobnej prierezovej diskriminácie, ktorej čelia ženy a dievčatá so zdravotným postihnutím?

3. Aké konkrétne kroky prijala Komisia v súvislosti s nadchádzajúcimi európskymi voľbami s cieľom umožniť ženám so zdravotným postihnutím voliť a byť volené, ako sa uvádza v oblasti 2 (zapojenie) európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 17. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia