Förfarande : 2018/2685(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000117/2018

Ingivna texter :

O-000117/2018 (B8-0418/2018)

Debatter :

PV 29/11/2018 - 5
CRE 29/11/2018 - 5

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 103kWORD 18k
12 oktober 2018
O-000117/2018
Fråga för muntligt besvarande O-000117/2018
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Rosa Estaràs Ferragut, för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

 Angående: Situationen för kvinnor med funktionsnedsättning
 Svar i kammaren 

Europeiska unionen (EU) samt dess medlemsstater är parter i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Enligt artikel 4 i konventionen åtar sig parterna ”att vidta alla ändamålsenliga lagstiftningsåtgärder, administrativa och andra åtgärder för att uppfylla de rättigheter som erkänns i denna konvention”. Rättigheten och möjligheten för personer med funktionsnedsättning att rösta och att bli valda fastställs i artiklarna 12 och 29 i konventionen.

Det finns 80 miljoner personer med funktionsnedsättning i Europa (16 % av EU:s befolkning), varav omkring 46 miljoner är kvinnor och flickor, vilket utgör cirka 16 % av EU:s totala kvinnliga befolkning. En av fyra européer har en familjemedlem med funktionsnedsättning. Enligt nuvarande demografiska trender kommer antalet personer med funktionsnedsättning att öka från 80 miljoner till 120 miljoner före 2020. Det behövs dock ytterligare könsuppdelade uppgifter.

1. Avser kommissionen att säkerställa att en europeisk handikappstrategi 2020–2030 antas, som omfattar alla bestämmelser i FN:s konvention, som införlivas i uppföljningen av Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt och den europeiska pelaren för sociala rättigheter och tar vederbörlig hänsyn till situationen för kvinnor och flickor med funktionshinder?

2. Hur tänker kommissionen se till att könsuppdelade uppgifter samlas in i syfte att fastställa de former av intersektionell diskriminering som kvinnor och flickor med funktionsnedsättning utsätts för?

3. Vilka konkreta åtgärder har kommissionen, mot bakgrund av det kommande valet till Europaparlamentet, vidtagit för att göra det möjligt för kvinnor med funktionsnedsättning att rösta och ställa upp i val, i enlighet med insatsområde 2 (”Delaktighet”) i EU:s handikappstrategi 2010–2020?

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 17 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy