Процедура : 2018/2775(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000122/2018

Внесени текстове :

O-000122/2018 (B8-0001/2019)

Разисквания :

PV 12/02/2019 - 24
CRE 12/02/2019 - 24

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 205kWORD 21k
12 ноември 2018 г.
O-000122/2018
Въпрос с искане за устен отговор O-000122/2018
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini, от името на Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

 Относно: Използването на канабис за медицински цели
 Отговор по време на пленарно заседание 

Преглед на съществуващата научна литература относно канабиса за медицински цели предоставя убедителни или съществени доказателства, че канабисът и канабиноидите имат терапевтичен ефект: те третират хроничната болка при възрастни, действат като антиеметично средство при лечение на гадене и повръщане, предизвикано от химиотерапия, и подобряват симптомите на мускулни спазми при множествена склероза. Освен това през декември 2017 г. СЗО препоръча официално съставящото канабис съединение канабидиол (CBD) да не бъде третирано като контролирано вещество в международен план. Едно лекарството на основата на канабис е разрешено в рамките на процедурата за взаимно признаване и се предлага на пазара в седемнадесет държави членки, но нито една държава членка не е разрешила пушенето на канабис за медицински цели поради рисковете за здравето, до които води (тютюно)пушенето. Въпросът относно употребата на канабис за медицински цели често бива комбиниран с въпроса за употребата на канабис като наркотик в свободното време, а този въпрос следва да се разглежда отделно. Регулаторната среда се променя бързо както в ЕС, така и в световен мащаб. Във връзка с посоченото по-горе:

-Какви действия е предприела Комисията, за да подпомага висококачествени научни изследвания относно основаните на канабис лекарствени продукти? Какви действия предвижда Комисията за бъдещите научни изследвания и какъв размер на финансиране предвижда да отпусне за изследвания в тази област по следващата Рамкова програма 9? Счита ли Комисията, че регулаторната среда в целия ЕС е благоприятна за провеждането на качествени научни изследвания относно употребата на канабис за медицински цели?

-Дори в държавите членки, в които употребата на канабис за медицински цели е законна, условията за достъп, рецептите, закупуването, ценообразуването, възстановяването на разходите, в допълнение към нивото на знания сред здравните специалисти относно употребата на тези лекарства, се различават значително и са предизвикателство за пациентите. Счита ли Комисията, че тя следва да спомага за подобряването на достъпа до медицински канабис на пациентите?

-Възнамерява ли Комисията да определи стандарти за нефармацевтична употреба на канабис за медицински цели, за да се гарантира безопасността на потребителите? Проучила ли е Комисията какви биха били подходящите пределни стойности на тетрахидроканабинол (THC) в канабиса за медицински цели, с цел защита на потребителите?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 29 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност