Postup : 2018/2775(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000122/2018

Předložené texty :

O-000122/2018 (B8-0001/2019)

Rozpravy :

PV 12/02/2019 - 24
CRE 12/02/2019 - 24

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 253kWORD 19k
12. listopadu 2018
O-000122/2018
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000122/2018
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini, za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

 Předmět: Používání konopí pro léčebné účely
 Odpověď na plenárním zasedání 

Posouzení stávající vědecké literatury v oblasti léčebného konopí poskytuje nezvratné nebo zásadní důkazy o tom, že konopí a kanabinoidy mají terapeutické účinky. Léčí chronické bolesti u dospělých, působí jako lék proti nevolnosti při léčbě nevolnosti a zvracení vyvolaných chemoterapií a zlepšují příznaky spasticity u roztroušené sklerózy. WHO kromě toho v prosinci roku 2017 oficiálně doporučila, aby konopná složka kanabidiol (CBD) nebyla na seznamu mezinárodně kontrolovaných látek. Jeden z léčivých přípravků na konopném základě byl prostřednictvím postupu vzájemného uznávání zaregistrován a uveden na trh v 17 členských státech, žádný členský stát však nepovolil kouření konopí pro léčebné účely z důvodů rizik, která může mít jeho kouření na zdraví. Problematika používání konopí k léčebným účelům je často spojována s využíváním konopí jako rekreační drogy, což by mělo být považováno za samostatný problém. Regulační prostředí se rychle mění jak v EU, tak i na celém světě. Vzhledem k uvedeným skutečnostem bychom chtěli Komisi položit následující otázky:

–Jaké kroky podnikla Komise na podporu kvalitního výzkumu v oblasti léčby konopím? Jaké kroky plánuje Komise s ohledem na budoucí výzkum a kolik finančních prostředků hodlá uvolnit na výzkum v této oblasti v rámci příštího rámcového programu č. 9 (Horizont Evropa)? Domnívá se Komise, že je regulační prostředí v celé EU vhodné k zajištění kvalitního výzkumu v oblasti léčebného konopí?

–Podmínky přístupu, vydávání receptů, nákupu, tvorby cen a proplácení, jakož i úroveň znalostí zdravotnických pracovníků ohledně užívání těchto léčiv se značně liší i v těch členských státech, kde je léčebné konopí legální, což je pro pacienty značný problém. Domnívá se Komise, že by měla zajistit lepší přístup pacientů k léčebnému konopí?

–Hodlá Komise stanovit normy pro nefarmaceutické konopí, aby zajistila bezpečnost spotřebitelů? Zkoumala Komise, jaká by měla být mezní hodnota THC (tetrahydrokanabinolu) v léčebném konopí, aby byla zajištěna ochrana spotřebitelů?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 29. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí