Menettely : 2018/2775(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000122/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000122/2018 (B8-0001/2019)

Keskustelut :

PV 12/02/2019 - 24
CRE 12/02/2019 - 24

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 183kWORD 21k
12. marraskuuta 2018
O-000122/2018
Suullisesti vastattava kysymys O-000122/2018
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

 Aihe: Kannabiksen käyttö lääkinnällisiin tarkoituksiin
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Lääkekannabista käsittelevän nykyisen tieteellisen kirjallisuuden tarkastelu antaa ratkaisevaa ja merkittävää näyttöä siitä, että kannabiksella ja kannabinoideilla on terapeuttinen vaikutus: niillä voidaan hoitaa aikuisten kroonista kipua, ne toimivat pahoinvointia estävänä lääkkeenä kemoterapian aiheuttaman pahoinvoinnin ja oksentelun hoidossa, ja niillä voidaan lieventää multippeliskleroosiin liittyviä spastisuusoireita. Tämän lisäksi Maailman terveysjärjestö (WHO) antoi joulukuussa 2017 virallisen suosituksen siitä, että kannabisyhdiste kannabidiolia (CBD) ei pitäisi luokitella kansainvälisesti valvotuksi aineeksi. Yksi kannabispohjainen lääke on sallittu vastavuoroisen tunnustamismenettelyn kautta, ja sitä myydään 17 jäsenvaltiossa, mutta yksikään jäsenvaltio ei ole sallinut kannabiksen polttamista lääkinnällisissä tarkoituksissa, koska polttamisesta voi aiheutua terveysriskejä. Lääkekannabiksen käyttö rinnastetaan usein kannabiksen viihdekäyttöön, vaikka nämä tulisi nähdä kahtena eri asiana. Lääkekannabista koskeva sääntely-ympäristö kehittyy nopeasti sekä unionissa että koko maailmassa. Edellä olevan perusteella kysyn seuraavaa:

– Mihin toimiin komissio on ryhtynyt tukeakseen kannabispohjaisten lääkkeiden laadukasta tutkimusta? Minkälaisia tulevaa tutkimusta koskevia toimia komissiolla on suunnitteilla ja miten paljon rahoitusta se aikoo kohdentaa tällaiseen tutkimukseen tulevassa yhdeksännessä puiteohjelmassa (Euroopan horisontti)? Katsooko komissio, että EU:ssa vallitseva sääntely-ympäristö edistää lääkekannabiksen laadukasta tutkimusta?

– Jopa niissä jäsenvaltioissa, joissa lääkekannabis on laillista, lääkkeen saamisen, lääkemääräyksen, ostamisen, hinnoittelun ja korvausten edellytykset, kuten myös terveydenhuollon ammattilaisten tietämys tällaisten lääkkeiden käytöstä, vaihtelevat suuresti ja ovat haaste potilaille. Katsooko komissio, että sen olisi parannettava potilaiden mahdollisuuksia saada lääkekannabista?

– Aikooko komissio vahvistaa vaatimukset muulle kuin farmaseuttiselle lääkekannabikselle kuluttajien turvallisuuden varmistamiseksi? Onko komissio tutkinut, mikä olisi lääkekannabiksen asianmukainen tetrahydrokannabinolipitoisuus (THC-pitoisuus) kuluttajien suojelemiseksi?

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 29. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö