Procedure : 2018/2775(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000122/2018

Ingediende teksten :

O-000122/2018 (B8-0001/2019)

Debatten :

PV 12/02/2019 - 24
CRE 12/02/2019 - 24

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 105kWORD 20k
12 november 2018
O-000122/2018
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000122/2018
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini, namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

 Betreft: Gebruik van cannabis voor medische doeleinden
 Antwoord plenaire 

Bestudering van de bestaande wetenschappelijke literatuur over het gebruik van cannabis voor medische doeleinden levert ondubbelzinnig of substantieel bewijs dat cannabis en cannabinoïden therapeutische effecten hebben: ze behandelen chronische pijn bij volwassenen, fungeren als een anti-emeticum bij door chemotherapie veroorzaakte misselijkheid en overgeven, en verbeteren de spierspactiviteit bij multiple sclerose. Voorts heeft de WHO in december 2017 officieel aanbevolen om de in cannabis aanwezige chemische verbinding cannabidiol (CBD) niet internationaal te classificeren als een aan controle onderworpen stof. Voor één op cannabis gebaseerd geneesmiddel is een vergunning verleend via de procedure van wederzijdse erkenning. Het geneesmiddel is in de handel gebracht in 17 lidstaten, maar geen enkele lidstaat heeft vanwege de aan roken verbonden gezondheidsrisico's toestemming verleend voor het roken van cannabis voor medische doeleinden. Medisch gebruik van cannabis wordt vaak over één kam geschoren met het gebruik van cannabis als recreationele drug, hetgeen als een aparte kwestie moet worden beschouwd. Zowel in de EU als elders ter wereld verandert de regelgeving snel. In het licht van het bovenstaande:

-Welke maatregelen heeft de Commissie genomen om kwaliteitsonderzoek naar op cannabis gebaseerde geneesmiddelen te ondersteunen? Welke maatregelen overweegt de Commissie te nemen voor nader onderzoek en hoeveel financiering maakt zij vrij voor onderzoek op dit gebied binnen het volgende (negende) kaderprogramma (Horizon Europa)? Is de Commissie van mening dat het regelgevingskader binnen de EU bevorderlijk is voor kwalitatief goed onderzoek naar medische cannabis?

-Zelfs in de lidstaten waar medische cannabis legaal is, lopen de voorwaarden voor verkrijgbaarheid van het middel, het uitschrijven van recepten, de aanschaf, prijsstelling, vergoeding en het kennisniveau onder gezondheidswerkers over het gebruik van dergelijke geneesmiddelen sterk uiteen en zijn zij voor patiënten moeilijk te doorgronden. Is de Commissie van mening dat zij een rol speelt bij het toegankelijker maken van medische cannabis voor patiënten?

-Is de Commissie voornemens normen vast te stellen voor niet-farmaceutische medische cannabis met het oog op waarborging van de consumentenveiligheid? Heeft de Commissie met het oog op de consumentenbescherming onderzocht wat de relevante grenswaarde van tetrahydrocannabinol (THC) in medische cannabis is?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 29 november 2018Juridische mededeling - Privacybeleid