Postup : 2018/2775(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000122/2018

Predkladané texty :

O-000122/2018 (B8-0001/2019)

Rozpravy :

PV 12/02/2019 - 24
CRE 12/02/2019 - 24

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 204kWORD 20k
12. novembra 2018
O-000122/2018
Otázka na ústne zodpovedanie O-000122/2018
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini, v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

 Vec: Použitie konopy na liečebné účely
 Odpoveď v pléne 

Existujúca vedecká literatúra o liečebnom využití konopy poskytuje presvedčivé a zásadné dôkazy o tom, že konopa a kanabinoidy majú terapeutické účinky: pomáhajú pri liečbe chronickej bolesti u dospelých, fungujú ako antiemetikum v prípade vracania a nevoľnosti v súvislosti s chemoterapiou a zmierňujú symptómy svalovej spasticity pri skleróze multiplex. Svetová zdravotnícka organizácia okrem toho v decembri 2017 oficiálne odporučila, aby sa kanabidiol (CBD), ktorý je zložkou konopy, neuvádzal v zozname medzinárodne kontrolovaných látok. V sedemnástich členských štátoch bol na základe postupu vzájomného uznávania povolený a na trh uvedený jeden liek na báze konopy, ale žiadny členský štát nepovolil fajčenie konopy na liečebné účely vzhľadom na zdravotné riziká, ktoré sú s fajčením spojené. Otázka využívania konopy na liečebné účely sa často zamieňa s tým, že konopa sa môže využívať aj ako rekreačná droga. Sú to však dve rôzne veci. Regulačné prostredie sa rýchlo mení v EÚ, ako aj na celom svete. So zreteľom na uvedené sa Komisii kladú tieto otázky:

-aké opatrenia prijala Komisia na podporu kvalitného výskumu týkajúceho sa liečiv na báze konopy? Aké opatrenia plánuje Komisia prijať s ohľadom na budúci výskum a aký objem finančných prostriedkov má v úmysle vyčleniť na takýto výskum v nasledujúcom 9. rámcovom programe (Horizont Európa)? Domnieva sa Komisia, že regulačné prostredie v celej EÚ je priaznivé pre realizáciu kvalitného výskumu o využití konopy na liečebné použitie?

-Dokonca aj v členských štátoch, v ktorých je konopa na lekárske účely legálna, sú podmienky týkajúce sa jej dostupnosti, lekárskych predpisov, nákupu, stanovovania cien a preplácania, ako aj úroveň vedomostí zdravotníckych pracovníkov o používaní takýchto liekov, veľmi rôznorodé a pacientom spôsobujú mnohé prekážky. Domnieva sa Komisia, že by mohla zlepšiť prístup pacientov ku konope na liečebné účely?

-Má Komisia v úmysle zaviesť normy pre nefarmaceutické použitie liečebnej konopy s cieľom zaistiť bezpečnosť spotrebiteľov? Zistila Komisia, aký je primeraný maximálny obsah tetrahydrokanabinolu (THC) v konope na liečebné použitie z hľadiska ochrany spotrebiteľov?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 29. novembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia