Процедура : 2019/2513(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000123/2018

Внесени текстове :

O-000123/2018 (B8-0002/2019)

Разисквания :

PV 31/01/2019 - 3
CRE 31/01/2019 - 3

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 194kWORD 19k
20 ноември 2018 г.
O-000123/2018
Въпрос с искане за устен отговор O-000123/2018
Съвета
Член 128 от Правилника за дейността
Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Anna Hedh, от името на групата S&D

 Относно: Предложение за директива относно жените в управителните съвети
 Отговор по време на пленарно заседание 

През ноември 2012 г. Комисията публикува предложение за директива за подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, известно като „Предложението за директива относно жените в управителните съвети“. Това беше резултат от дългогодишното искане на Европейския парламент Комисията да предприеме действия. В предложението е заложена целта най-малко 40% от членовете без изпълнителни функции в управителните съвети на дружествата да бъдат от по-слабо представения пол, което да бъде постигнато до 2020 г. в частния сектор и до 2018 г. в публичния сектор (т. нар. „процедурна квота“).

Считаме, че тази директива е много важен инструмент за постигане на по-голямо равновесие между половете при вземането на икономически решения на най-високо равнище и, както се вижда от различни проучвания, за подобряване на конкурентоспособността на дружествата чрез използване на всички социални таланти.

През ноември 2013 г. Парламентът прие своята позиция на първо четене със значително междупартийно мнозинство, с оглед на приемането на директивата. В своята позиция Парламентът прие много малко промени, за да сигнализира на Съвета, че по предложението може да се постигне съгласие. Но поради резервите, изразени от няколко държави членки, все още не е постигнато съгласие и оттогава предложението е блокирано в Съвета.

През последните години програмата за равенство между половете получи по-силен тласък и подкрепа в много държави членки, а съставът на правителствата на държавите членки, които преди това имаха някои опасения, се промени. Така например, испанското правителство наскоро съобщи на австрийското председателство, че ще оттегли резервите си по предложението, и предложи да работи активно с партньорите си от ЕС, за да може да се осигури достатъчно мнозинство за постигането на споразумение.

Австрийското председателство прие ли предложението на испанското правителство за включване на досието „Жените в управителните съвети“ в дневния ред на декемврийското заседание на Съвета, за да се излезе от безизходицата във връзка с директивата до края на настоящия мандат на Парламента и въпросът за равенството между половете да бъде върнат в центъра на дебата на ЕС? И ако не, защо? Каква е последната позиция на държавите членки по това досие?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 29 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност