Procedure : 2019/2513(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000123/2018

Indgivne tekster :

O-000123/2018 (B8-0002/2019)

Forhandlinger :

PV 31/01/2019 - 3
CRE 31/01/2019 - 3

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 7kWORD 18k
20. november 2018
O-000123/2018
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000123/2018
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 128
Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Anna Hedh, for S&D-Gruppen

 Om: Forslag til direktiv om kvinder i bestyrelser
 Besvarelse på plenarmøde 

I november 2012 offentliggjorde Kommission et forslag til direktiv om en bedre kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber, almindeligt kendt som "forslag om kvinder i bestyrelser". Dette var resultatet af et længerevarende krav fra Europa-Parlamentet, som opfordrede Kommissionen til at træffe foranstaltninger. Formålet med forslaget er at nå målet om, at det underrepræsenterede køn mindst skal udgøre 40 % af de menige medlemmer i selskabers bestyrelser senest i 2020 i den private sektor og senest i 2018 i den offentlige sektor (den såkaldte "proceduremæssige kvote").

Vi mener, at dette direktiv er et meget vigtigt redskab til at opnå en mere ligelig kønsfordeling i den økonomiske beslutningstagning på højeste niveau og, som det fremgår af forskellige undersøgelser, til at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne ved at udnytte det samlede sociale talent.

Parlamentet vedtog sin førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af direktivet med et betydeligt tværpolitisk flertal i november 2013. I sin holdning vedtog Parlamentet meget få ændringer for at sende et signal til Rådet om, at det kunne nå til enighed om forslaget. På grund af forbehold fra flere medlemsstater er der imidlertid endnu ikke opnået enighed, og forslaget har siden været blokeret i Rådet.

I de seneste år har dagsordenen for ligestilling fået fornyet kraft og styrke i mange medlemsstater, og sammensætningen af de medlemsstaternes regeringer, som tidligere havde betænkeligheder, har ændret sig. F.eks. meddelte den spanske regering for nylig det østrigske formandskab, at den vil trække sine forbehold til forslaget tilbage og har tilbudt at arbejde aktivt med sine EU-partnere for at nå et tilstrækkeligt flertal hen imod en aftale.

Har det østrigske formandskab overtaget den spanske regerings forslag om at forelægge spørgsmålet om "kvinder i bestyrelser" på dagsordenen for Det Europæiske Råd i december for at bryde dødvandet med direktivet inden udløbet af Parlamentets nuværende mandat og sætte ligestilling mellem kønnene tilbage i centrum for EU-debatten? I benægtende fald, hvorfor ikke? Hvad er medlemsstaternes seneste holdning til denne sag?

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 29. november 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik