Menettely : 2019/2513(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000123/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000123/2018 (B8-0002/2019)

Keskustelut :

PV 31/01/2019 - 3
CRE 31/01/2019 - 3

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 99kWORD 19k
20. marraskuuta 2018
O-000123/2018
Suullisesti vastattava kysymys O-000123/2018
neuvostolle
työjärjestyksen 128 artikla
Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Anna Hedh, S&D-ryhmän puolesta

 Aihe: Naisten johtokuntapaikkoja koskeva direktiiviehdotus
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Komissio esitti marraskuussa 2012 ehdotuksen direktiiviksi, jolla parannetaan pörssiyhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapainoa ja jota kutsutaan yleisesti naisten johtokuntapaikkoja koskevaksi ehdotukseksi. Se oli tulosta Euroopan parlamentin komissiolle jo pitkään esittämistä kehotuksista toimia. Ehdotuksessa asetettiin tavoitteeksi, että yhtiöiden johtokuntien jäsenten, jotka ovat aliedustettua sukupuolta eivätkä kuulu yhtiön toimivaan johtoon, osuus olisi vähintään 40 prosenttia vuoteen 2020 mennessä yksityisellä sektorilla ja vuoteen 2018 mennessä julkisella sektorilla (nk. ”menettelykiintiö”)

Mielestämme tämä direktiivi on hyvin tärkeä väline, jonka avulla saavutetaan entistä parempi sukupuolten välinen tasapaino korkeimman tason taloudellisessa päätöksenteossa, ja kuten monet tutkimukset ovat osoittaneet, parannetaan yritysten kilpailukykyä hyödyntämällä kaikkea sosiaalista lahjakkuutta.

Parlamentti hyväksyi kantansa ensimmäisessä käsittelyssä, ja direktiivi hyväksyttiin merkittävällä puoluerajat ylittävällä enemmistöllä marraskuussa 2013. Parlamentti esitti kannassaan vain vähän muutoksia ja viestitti näin neuvostolle, että se voisi päästä sopimukseen ehdotuksesta. Kuitenkin useiden jäsenvaltioiden varaumien vuoksi sopimukseen ei ole vielä päästy, ja ehdotuksen käsittely neuvostossa on pysähtynyt.

Viime vuosina tasa-arvokysymykset ovat saaneet uutta pontta ja voimaa monissa jäsenvaltioissa, ja asiaan aiemmin epäilevästi suhtautuneiden jäsenvaltioiden hallitusten kokoonpano on muuttunut. Esimerkiksi Espanjan hallitus ilmoitti äskettäin puheenjohtajavaltio Itävallalle, että se peruuttaa kaikki ehdotusta koskevat varaumansa, ja se on tarjoutunut tekemään aktiivista yhteistyötä unionikumppaneidensa kanssa, jotta saataisiin riittävä enemmistö sopimukseen pääsemiseksi.

Onko puheenjohtajavaltio Itävalta ottanut huomioon Espanjan hallituksen ehdotuksen lisätä naisten johtokuntapaikkoja koskeva asia joulukuussa kokoontuvan neuvoston esityslistalle, jotta direktiivin käsittelyn pysähtyminen voitaisiin korjata ennen parlamentin kuluvan kauden päättymistä ja jotta sukupuolten tasa-arvo saataisiin jälleen unionissa käytävän keskustelun ytimeen? Jos ei, miksi ei? Mikä on jäsenvaltioiden uusin kanta asiassa?

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 29. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö