Procedura : 2019/2513(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000123/2018

Teksty złożone :

O-000123/2018 (B8-0002/2019)

Debaty :

PV 31/01/2019 - 3
CRE 31/01/2019 - 3

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 193kWORD 19k
20 listopada 2018
O-000123/2018
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000123/2018
do Rady
art. 128 Regulaminu PE
Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Anna Hedh, w imieniu grupy S&D

 Przedmiot: Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie kobiet w zarządach
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

W listopadzie 2012 r. Komisja przedstawiła wniosek w sprawie dyrektywy dotyczącej poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek giełdowych, zwanej dyrektywą w sprawie kobiet w zarządach. Było to skutkiem wielokrotnie już powtarzanego żądania Parlamentu Europejskiego, który apelował do Komisji o podjęcie działań. We wniosku wyznaczono cel polegający na doprowadzeniu do tego, aby do 2020 r. w zarządach spółek w sektorze prywatnym, a do 2018 r. w sektorze publicznym co najmniej 40% członków niewykonawczych było członkami płci niedostatecznie reprezentowanej (tzw. kwota formalna).

Uważamy, że przedmiotowa dyrektywa jest bardzo ważnym narzędziem służącym osiągnięciu większej równowagi płci w sferze podejmowania decyzji gospodarczych na najwyższym szczeblu, a także – co wykazano w różnych badaniach – poprawie konkurencyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu wszystkich talentów społecznych.

W listopadzie 2013 r. Parlament znaczną większością głosów i przy wsparciu wszystkich grup politycznych przyjął swoje stanowisko w pierwszym czytaniu z myślą o zatwierdzeniu dyrektywy. W swoim stanowisku Parlament przyjął bardzo nieliczne zmiany, aby dać Radzie do zrozumienia, że możliwe jest osiągnięcie porozumienia w sprawie przedmiotowego wniosku. Jednak z uwagi na zastrzeżenia kilku państw członkowskich nie doszło jeszcze do porozumienia i wniosek jest zablokowany w Radzie.

W ostatnich latach w wielu państwach członkowskich program równościowy ponownie zyskał na popularności i cieszy się większym zainteresowaniem, a skład rządów w państwach członkowskich, które wcześniej miały wątpliwości, uległ zmianie. I tak na przykład rząd Hiszpanii poinformował niedawno prezydencję austriacką, że wycofa swoje zastrzeżenia dotyczące wniosku, a także wyszedł z propozycją aktywnej współpracy z partnerami z UE, aby osiągnąć wystarczającą większość z myślą o porozumieniu.

Czy prezydencja austriacka zainteresowała się propozycją rządu Hiszpanii dotyczącą wprowadzenia kwestii kobiet w zarządach do porządku obrad Rady w grudniu, aby przełamać impas w sprawie dyrektywy przed końcem bieżącej kadencji Parlamentu i sprawić, że równość płci ponownie stanie się ważnym elementem debaty prowadzonej w UE? Jeżeli tak się nie stało, jakie są powody? Jakie jest najnowsze stanowisko państw członkowskich w przedmiotowej sprawie?

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 29 listopada 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności