Förfarande : 2019/2513(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000123/2018

Ingivna texter :

O-000123/2018 (B8-0002/2019)

Debatter :

PV 31/01/2019 - 3
CRE 31/01/2019 - 3

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 104kWORD 19k
20 november 2018
O-000123/2018
Fråga för muntligt besvarande O-000123/2018
till rådet
Artikel 128 i arbetsordningen
Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Anna Hedh, för S&D-gruppen

 Angående: Förslag till direktiv om kvinnor i styrelser
 Svar i kammaren 

I november 2012 offentliggjorde kommissionen ett förslag till direktiv om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag, allmänt känt som ”förslaget om kvinnor i styrelser”. Det var resultatet av ett långvarigt krav från Europaparlamentet till kommissionen att vidta åtgärder. I förslaget fastställs att målet, om att minst 40 % av de icke verkställande styrelseledamöterna i bolagsstyrelser ska vara av det underrepresenterade könet, ska nås senast 2020 i den privata sektorn och senast 2018 i den offentliga sektorn (den s.k. ”förfarandekvoten”).

Vi anser att detta direktiv är ett mycket viktigt verktyg för att uppnå en jämnare könsfördelning i det ekonomiska beslutsfattandet på högsta nivå, och såsom olika studier visar, för att förbättra företagens konkurrenskraft genom att utnyttja all social talang.

Parlamentet antog sin ståndpunkt vid första behandlingen, med avsikt att anta direktivet med en betydande partiöverskridande majoritet i november 2013. I sin ståndpunkt antog parlamentet mycket få ändringar för att signalera till rådet att det kunde nå en överenskommelse om förslaget. På grund av reservationer från flera medlemsstater har emellertid ingen överenskommelse ännu nåtts, och förslaget har sedan dess varit blockerat i rådet.

Under de senaste åren har jämställdhetsagendan fått förnyad kraft och styrka i många medlemsstater, och sammansättningen i många av de medlemsstaters regeringar som tidigare hade betänkligheter, har ändrats. Till exempelvis meddelade den spanska regeringen nyligen det österrikiska ordförandeskapet att det kommer att dra tillbaka sina reservationer mot förslaget, och har även erbjudit sig att aktivt arbeta tillsammans med sina EU-partner för att nå en tillräcklig majoritet för att ett avtal ska kunna uppnås.

Har det österrikiska ordförandeskapet beaktat den spanska regeringens förslag att införa ärendet om ”kvinnor i styrelser” på dagordningen för rådets sammanträde i december, för att bryta dödläget med direktivet innan parlamentets nuvarande mandat löper ut och sätta jämställdhet tillbaka i centrum för debatten i EU? Om så inte är fallet, varför inte? Vilken är medlemsstaternas senaste ståndpunkt i detta ärende?

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 29 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy