Postup : 2018/2953(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000124/2018

Předložené texty :

O-000124/2018 (B8-0420/2018)

Rozpravy :

PV 13/12/2018 - 15
CRE 13/12/2018 - 15

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 187kWORD 18k
20. listopadu 2018
O-000124/2018
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000124/2018
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Czesław Adam Siekierski, za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

 Předmět: Šíření afrického moru prasat
 Odpověď na plenárním zasedání 

Africký mor prasat je infekční a obvykle smrtelná nemoc domácích a divokých prasat. Představuje vážné ohrožení chovu prasat a způsobuje devastující nepřímé hospodářské ztráty pro odvětví chovu prasat, neboť třetí země vyhlašují okamžitý a úplný zákaz dovozu prasat, vepřového masa a produktů z vepřového masa z každé země, kde byla nákaza afrického moru prasat zjištěna. V současnosti se tato nemoc vyskytuje v 10 členských státech.

Nositeli a šiřiteli tohoto viru jsou divoká prasata, přičemž tento vir se může přenést i do chovu domácích prasat. Kromě toho mohou tuto nemoc do vzdálených nových oblastí, které dosud nejsou zasaženy, neúmyslně zanést i lidé. Je naprosto zřejmé, že je nutné přijmout globální přístup se zapojením všech příslušných orgánů, profesních organizací, mysliveckých sdružení a občanů, aby se zajistila prevence a kontrola afrického moru prasat a jeho vymýcení. Je důležité, aby členské státy předávaly přesné informace o biologické bezpečnosti do zemědělských podniků, aby zemědělci, kteří jsou v první linii, mohli podniknout okamžité kroky k zastavení šíření nákazy.

Kromě opatření v oblasti prevence a kontroly, která již Komise vytvořila a která mají být uplatňována ve všech případech, kdy vzniklo podezření na výskyt afrického moru prasat nebo byla nemoc potvrzena v chovu nebo u divokých prasat:

1. Jak Komise zajistí, aby byla opatření všech příslušných orgánů v oblasti zdraví zvířat, volně žijících zvířat, silniční dopravy a celních orgánů úzce koordinována?

2. Jaké kroky, včetně poskytnutí finanční pomoci dotčeným zemědělcům, plánuje přijmout pro lepší kontrolu a vymýcení této nemoci?

3. Jakým způsobem řeší nepřiměřené zákazy, které vyhlásily některé třetí země na vývoz prasat, vepřového masa a produktů vepřového masa z dotčených členských států?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 29. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí