Parlamenta jautājums - O-000124/2018Parlamenta jautājums
O-000124/2018

  Āfrikas cūku mēra izplatīšanās

  Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000124/2018
  Komisijai
  Reglamenta 128. pants
  Czesław Adam Siekierski, Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja komitejas vārdā

  Procedūra : 2018/2953(RSP)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  O-000124/2018
  Iesniegtie teksti :
  O-000124/2018 (B8-0420/2018)
  Balsojumi :
  Pieņemtie teksti :

  Āfrikas cūku mēris (ĀCM) ir infekcijas slimība, kas parasti ir nāvējoša cūkām un mežacūkām. Tas būtiski apdraud cūkkopību un rada postošus netiešus ekonomiskos zaudējumus šai nozarei, jo trešās valstis nosaka pēkšņu un pilnīgu aizliegumu cūku, cūkgaļas un cūkgaļas produktiem, kas importēti no valsts, kurā tika konstatēts ĀCM. Pašlaik tas skar 10 dalībvalstis.

  Mežacūkas pārnēsā un izplata vīrusu, kas var nonākt mājas cūku saimniecībās. Turklāt cilvēki ir netīši izplatījuši vīrusu lielos attālumos uz jauniem, neinficētiem reģioniem. Lai novērstu, kontrolētu un izskaustu ĀCM, ir vajadzīga vispārēja pieeja, kurā ir iesaistītas visas kompetentās iestādes, profesionālās organizācijas, mednieku biedrības un iedzīvotāji. Ir svarīgi, lai dalībvalstis veiktu precīzas bioloģiskās drošības informācijas izplatīšanu lauku saimniecībām, lai lauksaimnieki, kuri atrodas pirmajā līnijā, varētu veikt tūlītējus pasākumus, lai apturētu slimības izplatīšanos.

  Papildus profilakses un kontroles pasākumiem, ko Komisija jau ir noteikusi un kas jāpiemēro gadījumos, kad ir aizdomas par ĀCM, vai ja tas ir apstiprināts saimniecībās vai mežacūkām:

  1. Kā Komisija nodrošinās, ka visu kompetento iestāžu darbības dzīvnieku veselības, savvaļas faunas, autotransporta un muitas jomā ir cieši saskaņotas?

  2. Kādus pasākumus, tostarp finansiālu palīdzību skartajiem lauksaimniekiem, tā plāno veikt, lai labāk kontrolētu un izskaustu slimību?

  3. Ko tā dara, lai novērstu trešo valstu noteiktos nesamērīgos aizliegumus attiecībā uz cūku, cūkgaļas un cūkgaļas produktu eksportu no skartajām dalībvalstīm?

  Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 29. novembris
  Juridisks paziņojums - Privātuma politika